Selasa, 11 Oktober 2011

TANPA TAJUK


Aku ingin mencintaimu dengan sederhana dengan kata yang tak sempatdiucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu.
Aku ingin mencintaimu dengan sederhana dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada.
………………(Sapardi Djoko Damono, dalam ‘Aku Ingin’ )

Tiada ulasan:

TANPA TAJUK


Aku ingin mencintaimu dengan sederhana dengan kata yang tak sempatdiucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu.
Aku ingin mencintaimu dengan sederhana dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada.
………………(Sapardi Djoko Damono, dalam ‘Aku Ingin’ )

>