Sabtu, 14 Mei 2011

SEJARAH ASAL USUL MASYARAKAT KADAZANDUSUN MELALUI SUMBER LISAN (CERITA) DAN FORUMDalam aspek asal-usul, lagenda dan perkembangan suku kaum Kadazandusu

Dalam aspek asal-usul, lagenda dan perkembangan suku kaum Kadazandusun menjelaskan tentang kelahiran kaum Kadazandusun dan lagenda kelahiran kaum ini bermula dari "Nunuk Ragang" sehinggalah kepada perkembangan dan penyebaran sukukaum ini ke seluruh pelusuk negeri Sabah yang telah banyak mempengaruhi sosio budaya mereka mengikut tempat yang baru, contohnya dari aspek bahasa dan corak kehidupan mereka. Mengikut statistik, 1.0 PENGENALAN KADAZANDUSUN merupakan kumpulan etnik (bumiputera) yang terbesar di Negeri Sabah. Masyarakat ini merupakan golongan petani, tetapi dengan perkembangan sosio- ekonomi yang dicapai oleh negara Malaysia sekarang, masyarakat ini beransur-ansur beralih ke bidang perkhidmatan, perniagaan dan pertanian moden. Sebelum Sabah merdeka melalui Malaysia, masyarakat Kadazandusun dikenali sebagai Dusun, iaitu nama yang diberi oleh orang luar kepada mereka. Setelah mencapai kemerdekaan, mereka menggunakan nama "Kadazan" secara rasmi sebagai identiti mereka. Tetapi, oleh 'kerana masih terdapat etnik dari pedalaman yang berpendirian mendukung identiti "Dusun", istilah "Kadazan" dan "Dusun"dipersatukan menjadi Muzik tradisi yang ditonjolkan dalam kaum ini amat menarik dan unik. Alat-alat dan bunyi-bunyian tradisional ini banyak terdapat dalam suku kaum Kadazandusun dan ianya berpotensi untuk diwarisi Banci pada tahun 1991 menunjukkan bahawa dari jumlah 1,8 juta orang penduduk Sabah, terdapat 372;089 orang Kadazandusun. Anggaran jumlah penduduk Kadazandusun pada tahun1994 bertambah menjadi 433,600 orang, yang mana ianya terbahagi dalam dua kumpulan etnik iaitu Kadazandusun dan Murut./Sebilangan besar dari mereka terdapat di daerah Penampang, Putatan, Kawang, Papar, Kimanis, Bongawan, Beaufort, Kuala penyu, Tuaran, Tamparuli, Kota Belud, Kota Marudu, Kudat. Pitas, Labuk Sugut, Paitan, Telupid, Ranau, Tambunan, Keningau, Tenom, Sook, Pensiangan dan Ulu Kinabatangan. Menurut Persatuan Kebudayaan Kadazandusun Sabah tarikan oleh generasi muda kini. Antara lain alat-alat muzik tradisi yang popular ialah gong, sompoton, kulintangan, togunggu atau togunggak, bungkau, pumpuak, sundatang, suling, turali, tongkungon dan lain-lain lagi. Disebabkan masyarakat Kadazandusun ini memiliki pelbagai budaya yang unik mengikut etnik tertentu maka corak hidup mereka juga berbeza mengikut tempat tertentu. Kebanyakan corak kehidupan mereka ini dipengaruhi oleh adat resam penduduk setempat. Adat resam inilah yang mempengaruhi corak kehidupan masyarakat Kadazandusun sesuatu kawasan. Dalam setiap upacara rasmi ataupun perayaan tertentu, tarian tradisional suku kaum Kadazandusun sering menjadi daya dan kemeriahan majlis tersebut. Setiap etnik dalam Kadazandusun mempunyai tarian tradisinya sendiri. Corak tarian tradisional ini dipengaruhi oleh sosio budaya kawasan tertentu. Kemuncak bagi pemartabatan warisan budaya sukukaum Kadazandusun dan kesenian serta keunikannya ialah menerusi Perayaan Pesta Kaamatan yang diraikan pada setiap 30 dan 31 Mei setiap tahun. Dalam perayaan ini,berbagai acara menarik dan juga budaya kaum Kadazandusun yang ditonjolkan dan dipamerkan. Antara lain acara yang biasanya menjadi tarikan dalam Perayaan TAHUKAH ANDA?? Sesungguhnya, kaum Kadazandusun ini memiliki banyak budaya yang boleh diwarisi contohnya dari segi asal-usul, lagenda dan perkembangan suku kaum Kadazandusun, bahasa, pakaian tradisional, Kadazandusun merupakan satu kelompok masyarakat etnik peribumi yang terbesar di Sabah yang dikenal juga sebagai suku kaum Dusun. Suku kaum Dusun ini sebahagian besarnya tinggal di Bahagian "Kadazandusun" untuk memupuk dan menyatupadukan semangat "kesatuan" di kalangan mereka. Dari aspek bahasa, perbezaan loghat, sebutan dan ejaan banyak dipengaruhi mengikut etnik tertentu. Contohnya, sebutan dan ejaan sukukaum Kadazandusun dari satu daerah dengan daerah lain di negeri sabah adalah berlainan tetapi masih membawa erti dan makna yang sama. Pakaian tradisi ini pula berbeza mengikut kawasan dan sosio budaya sukukaum Kadazandusun. Dalam aspek ini, tumpuan diberikan kepada corak pakaian dalam perayaan tertentu. Setiap etnik dalam Kadazandusun mempunyai pakaian tradisinya sendiri. terdapat lebih kurang 40 etnik yang terdapat dalam suku kaum Kadazandusun. Masyarakat Dusun dan Kadazan (KadazanDusun) ke dalam satu Penulisan yang lebih mudah dibaca, agar setiap orang dapat memikirkan logik dan kebenarannya. (KDCA) dan di dalam perlembagaannya, Kadazandusun merujuk kepada empat puluh etnik seperti berikut: Bonggi,Lingkabau,Nabai,Tatana,Bundu,Liwan,Paitan,Tangara,Dumpas,Lo bu,Pingas,Tidong,Gana, Lotud, Rumanau,Tindal,Garo,Lundayo, Rungus, Tobilung,Idaan, Makiang,Sinobu, Tolinting,Kadayan,Malapi, Sinorupu,Tombonuo,Kimaragang,Mangkaak,Sonsogon,Tuhawon,Kolobua n,Minokok,Sukang,Tutung,Kuijau, Murut, Sungai, Bisaya Kesemua etnik ini mempercayai bahawa mereka berasal dari Nunuk Ragang,iaitu satu petempatan perkampungan awal Kadazandusun Tompios yang dalam terletak daerah di Kawasan Ranau. Pantai Barat, Pedalaman, dan Pantai Timur Sabah. Kelompok-kelompok Dusun tersebut terdiri daripada 12 suku yang dikenali sebagai suku Dusun Papar, Dusun Putatan, Dusun Penampang, Dusun Ranau, Dusun Lotud, Dusun Kiau, Dusun Rungus, Dusun Tagas, Dusun Tempasuk, Dusun Tambunan, Dusun Tatana, dan Dusun Tungku atau Begahak. Suku-suku kaum Dusun bermukim di kawasan yang berasingan serta menggunakan dialek yang berlainan, tetapi tidak timbul masalah kekangan komunikasi antara satu suku dengan suku yang lain, lantaran ciri-ciri budaya yang dikongsi berdasarkan warisan bersama. Terdapat suku kaum Dusun di Sabah yang dikenali dengan nama 'Kadazan'. Pada mulanya 'Kadazan' turut diklasifikasi sebagai bangsa yang sama serumpun dengan 'Dusun'. Apabila dimensi politik dilibatkan untuk mengelaskan suku-suku tersebut, keadaan menjadi tidak menentu. Bangsa Kadazan dan Dusun berkongsi bahasa dan budaya serupa, meskipun dengan perbezaan dalam dialek. Hal Yang membezakan bangsa Kadazan dan Dusun adalah disebabkan faktor kedudukan geografi tempat tinggal mereka. Bangsa Kadazan, menduduki tanah delta yang landai, yang sesuai untuk sawah pertanian, manakala bangsa Dusun pula, biasanya menduduki kawasan-kawasan berbukit dan bergunung-ganang di pendalaman Sabah. Perkataan "Kadazan" bermaksud "Kedai". Ini mengambarkan bahawa bangsa Kadazandusun ini menghuni dikawasan bandar-bandar, yang terdapat kedai-kedai, pendekkata kaum Khadazandusun ialah bangsa "Dusun" yang hidup didalam bandar. Dalam sebutan bahasa Malaysia ia disebut "Kekedaian" ataupun "Kekedazan" dalam bahasa dusun. Secara teorinya kaum ini sepatutnya hanya dipanggil bangsa "Dusun" dan bukannya Khadazandusun, memandangkan mereka ini adalah dari suku kaum yang sama. 2.0 LAGENDA NUNUK RAGANG Catatan yang lengkap mengenai Nunuk Ragang sudah lama hilang namun apa yang masih tinggal hanyalah teori-teori para ahli Sains Sosial dan cerita legenda. Nunuk Ragang merupakan satu kaitan yang rapat dalam membuka lembaran sejarah yang dikaitkan dengan masyarakat KadazanDusun. Melalui beberapa kajian yang dilakukan oleh beberapa pengkaji budaya, telah berjaya membongkar asal usul masyarakat KadazanDusun. Masyarakat KadazanDusun mempercayai bahawa nenek moyang mereka berasal dari satu tempat yang bernama Nunuk Ragang yang bermakna “Pohon Ara berwarna merah”. Tempat tersebut terletak di satu kawasan hulu Labuk yang pada masa sekarang terletak di Daerah Ranau. Nunuk Ragang dikatakan mempunyai dua buah sungai iaitu Sungai Liwagu dan Sungai Gelibang. Sungai-sungai ini mengalir ke arah timur Ranau dan juga Tambunan. Sungai-sungai ini memainkan peranan penting sebagai laluan utama perpindahan beramai-ramai masyarakat KadazanDusun ke seluruh pelosok tempat di Negeri Sabah. Menurut sumber cerita lisan yang diperolehi daripada masyarakat KadazanDusun itu sendiri, pokok atau pohon Ara tersebut adalah sebesar enam depa lingkungan tangan yang memeluknya, daundaun yang merimbun pula dapat melindungi di bawahnya sebanyak tujuh buah pondok kecil masyarakat KadazanDusun dahulu kala yang bersaiz 240 kaki persegi. Pada mulanya, nenek moyang mereka hidup bebas dan menikmati limpahan rezeki yang ada di sekeliling mereka. Tetapi lama-kelamaan apabila penduduk di tempat itu semakin ramai dan bertambah sesak serta pencarian makanan pun bertambah sukar, ketua mereka telah memerintahkan pahlawan-pahlawannya pergi mengembara dan mencari kawasan-kawasan penempatan baru yang lebih sesuai dan mempunyai sumber makanan yang lebih banyak. Ekoran daripada pengembaraan yang dilakukan oleh pahlawan-pahlawan inilah, mereka akhirnya telah menemui pelbagai tempat dan terus menceritakan tentang penemuan yang telah mereka perolehi. Maka, berlakulah penghijrahan secara beramai-ramai dan dalam beberapa kumpulan yang diketuai oleh pahlawan-pahlawan tadi dan sekaligus menjadi penyebab terjadinya pemisahan dan penyelerakan orang-orang KadazanDusun seperti mana yang ada pada masa sekarang. Sebenarnya, jika dilihat daripada konteks masyarakat, Nunuk Ragang ini adalah satu tanda kemunculan kaum KadazanDusun yang ada di Sabah ini dan secara tidak langsung menjadikan budaya ini begitu unik sekali. Ini hanya disebabkan oleh sebatang pohon ara yang besar yang dijadikan sebagai tempat berlindung dan akhirnya telah berkembang dan terciptanya sebuah kaum yang besar dan kaya dengan pelbagai seni kebudayaan yang tersendiri iaitu kaum KadazanDusun. Seharusnya sejarah kemunculan awal kaum KadazanDusun ini dipelihara rapi dan perlu diturunkan dari satu generasi kepada generasi yang lain. Perspektif masyarakat kini terhadap lagenda Nunuk Ragang adalah pelbagai. Menurut Pengarah Kebudayaan Kesenian dan Pelancongan Negeri Sabah, Encik Chua Tek Luwi, masyarakat mempunyai perbezaan pendapat mengenai proses pengembangan kaum KadazanDusun ini. Selain itu, tanpa disedari ekoran daripada perkembangan ini secara tidak langsung menyumbang kepada perpecahan kepada kaum KadazanDusun. Namun, perpecahan ini bukanlah menjurus kepada perpecahan yang negatif tetapi ini secara tidak langsung telah menyumbang kepada kewujudan kepelbagaian cara hidup dan juga bentuk etnik yang berlainan dalam kaum KadazanDusun itu sendiri. Bagi perspektif golongan muda pula, mereka ini kurang didedahkan dengan cerita-cerita Nunuk Ragang mahupun cerita lagenda yang lain. Golongan muda kini tidak begitu mengenali ataupun mengetahui lagenda yang ada di Sabah. Hal ini berlaku disebabkan pendedahan yang amat terhad oleh golongan tertentu selain daripada kurangnya minat dari golongan muda itu sendiri. Oleh itu, adalah menjadi tanggungjawab bersama untuk memperkenalkan cerita dan juga lagenda Nunuk Ragang ini kepada mereka. Jika diamati keseluruhan cerita Nunuk ragang ini, secara simboliknya ia menyampaikan mesej yang positif dari segi pembentukan perpaduan di kalangan masyarakat KadazanDusun. Oleh itu, sebagai ahli masyarakat Sabah, sudah menjadi satu kewajipan untuk menjaga dan meneruskan pewarisan budaya yang ada agar ia tetap kekal dalam nilai estetika kebudayaan masing-masing. Lihat saja kepada cerita Nunuk Ragang ini, ia mempunyai nilai perumpamaan yang perlu ditetliti kembali sekiranya kita inginkan perpaduan htm) 3.0 TEORI SAINS SOSIAL itu kekal dalam masyarakat kita. (http://www.pensabah.gov.my/SETIA/artikel/lagenda_nunuk_ragang. Di kawasan muara percantuman dua batang sungai ini, terdapat sepohon pokok Kayu Ara (Nunuk). Saiz pokok Nunuk itu sangat besar dan sebahagian daripada akar serta dahan-dahannya condong ke arah sungai Liwogu. Dahan-dahan dan akar terjuntai ke sungai, sangat sesuai sebagai tempat rekreasi seperti memanjat, bergayut, berteduh dan sebagainya. Penduduk di sini sangat ramai, ketika cuaca baik dan cahaya matahari memancar di ufuk barat dari jam 1.00 petang hingga 4.00 petang, ketika itulah ramai penduduk Teori Pertama: Kaum Kadazandusun berasal dari (tidak kira tua, muda, gadis, pemuda dan anak-anak dsb..) turun bermandi-manda di sungai Liwogu, sementara yang lain memanjat, bergayutan serta ramai yang berjemur di atas dahan-dahan rendang Nunuk tersebut. Suasana demikian berlaku hampir pada setiap hari dan pada masa yang hampir sama, kecuali cuaca tidak baik atau sungai Liwogu ini banjir. Maka apabila seseorang melihat pokok Nunuk dalam suasana seperti itu dari jarak jauh, sama ada dari puncak bukit mahupun dari sebarang sungai Liwogu, pemandangannya sangat menakjubkan. Pokok Sejarah lisan atau Cerita Legenda yang popular menunjukkan bahawa Kadazandusun berasal dari tempat ini - "NUNUK RAGANG". Tempat ini terletak di sebuah kawasan di sekitar muara pertemuan dua batang sungai iaitu sungai Kogibangan (dari arah kiri) dan Sungai Kawananan (dari arah kanan) yang telah bercantuman menjadi sungai yang lebih besar, yang dinamakan Sungai Liwogu (Dalam dan Tenang). Kerana diliputi dengan "lembaga hidup yang kelihatan kemerahanmerahan" masing-masing dengan telatah dan perangainya. Di bawah pohon, di tebing sungai dan di atas sepanjang juntaian akar Nunuk - penuh dengan lembaga itu. Pantulan warna ke "kemerahan" semakin menyerlah apabila cahaya matahari terpancar ke arah tubuh lembaga-lembaga itu. Oleh yang demikian, Nunuk itu kelihatan seolah-olah "merah" lalu ia dipanggil Nunuk Ragang. (Aragang/Ragang(Bahasa Kadazandusun)=Merah. Tanggapan bahawa Nunuk itu Merah atau Nunuk Ragang adalah kiasan bagi menggambarkan betapa ramainya manusia (lembaga merah) yang bersenda ria di sekitar kawasan Nunuk ini. Sebenarnya, manusia yang ramai dikiaskan sebagai "warna merah" apabila dilihat dari jarak jauh dan bukanlah pokok Nunuk itu yang berwarna merah. Sejak itu, nama NUNUK RAGANG ini menjadi "identity" rakyat Sabah yang mempercayai bahawa "asal-usul" mereka adalah dari kawasan ini. Tempat ini dikenali sebagai Pomogunan Nunuk 4.0 KEHIDUPAN MASYARAKAT NUNUK RAGANG Masyarakat terawal Kadazandusun dikatakan telah menghuni tempat ini dalam keadaan bebas, menikmati berbagai-bagai jenis bekalan makanan yang mencukupi, baik makanan daripada hutan mahupun daripada sungai serta hasil daripada usaha pertanian. Keperluan hidup yang lain juga mudah diperolehi di sekeliling perkampungan Nunuk Ragang ini. Kehidupan mereka aman dan damai, bersatu padu, mogitabang-tabang, mogiuhup-uhup, otoluod, obinsianan, Nunuk kelihatan seolah-olah "aragang". Terdapat sekurang-kurangnya empat teori mengenai asal-usul kaum kadazandusun. 3.1 keturunan "Mongoloid" (Ivor H.N. Evans:1923 dan T.R. Williams: 1965); 3.2 3.3 3.4 Teori Kedua : Kaum Kadazandusun berketurunan Teori Ketiga : Kaum Kadazandusun adalah kacukan Teori Keempat : Kaum Kadazandusun adalah "Indo-Malayan" (T.R. Williams: 1965). kaum China (Ivor H.N. Evans:1923 dan Owen Rutter:19220 keturunan orang purba Gua Madai. orulan, ohinomod, aparu, onimot, obingupus, okupi, obintinong, obingkanggau, obingopi, obintumbayaan, otorini, obinronok, opori, obiniangasan, obintudau, otuyu, osuau, mamantang, oining, opohawang, obulun om onitinginawo. Hidup yang tenang dan tenteram itu telah membolehkan mereka berfikir sambil menerokai "teknologi baru" bagi menambah kecekapan, menamnbah dan memudahkan urusan serta meningkatkan kesejahteraan hidup seharian. Bidang bidang yang diterokai antara lain ialah peralatan pakaian (seperti sinombiaka, tokuluk (sirung, linumbagai, golong, sinandang, limpogot, dll), peralatan pertanian (seperti ragus, basung, dangol, gagamas, kakali, guyudan, kisaran, tosung, rilibu/raya dll). Peralatan perikanan (seperti tundalo, siud, bangkala, tambong, bubu sawak dll), peralatan penternakan(lukug, gading dll ), peralatan memburu (sopuk, tuwil, gaba, sungul, balatik, paliw, tandus, ramok, rungkasip, tabpai, sodik, tungkakub, pimpig, tawos dll), peralatan muzik dan bunyi-bunyian (seperti tagung, sompoton, turali, bungkau, suling pumpuak, dll), peralatan dan produk-produk ekonomi(seperti Bohungon, Basung, kakanan, luping, sigup, sada toosin, bilis, tipun, paha, tusi dll). Legenda Nunuk Ragang turut memuatkan cerita berhubung dengan pengembara-pengembara China di kawasan Kinabatangan dan Labuk, di mana mereka dikatakan mempunyai beberapa siri pertemuan yang terawal dengan penduduk-penduduk Nunuk Ragang. Ini diikuti Ragang, nama yang diambil bersempena dengan kewujudan pokok Nunuk, yang pada suatu ketika dahulu "merah" satu perlambangan menunjukkan betapa ramai manusia di tempat ini. Masyarkat Kadazandusun sehingga kini masih mempercayai bahawa pokok dan tempat Nunuk Ragang itu adalah "keramat" dan disegani. Untuk memelihara sejarah lisan kaum Kadazandusun" Persatuan Kebudayaan Kadazandusun Sabah (KDCA), pada tahun 1969 telah meminta bantuan daripada kerajaan negeri Sabah untuk mendirikan sebuah Tugu Peringatan Nunuk Ragang yang telahpun siap dibina pada 23 September, 1995. Kadazandusun dengan seorang pahlawan China yang kaya. Sejak itu, penduduk Nunuk Ragang telah bertambah dengan banyaknya sehingga menyebabkan kesukaran untuk mendapatkan makanan dalam kawasan dan persekitaran dan perkampungan Nunuk Ragang. Tambahan pula penduduk.penduduk Nunuk Ragang sudah mula ingkar terhadap Tuhan Kepercayaan mereka, iaitu Kinoingan dan tidak lagi mengamalkan adat-istiadat yang diperturunkan kepada mereka sejak kaum Kadazandusun dicipta oleh Kinoingan. Ada yang menceritakan bahawa akibat dari keengkaran dan pelanggaran agama, Kinoingan telah menghukum penghuni Nunuk Ragang sehingglah mereka sedar, insaf dan bertaubat mengenai kesilapan mereka itu. merupakan upacara perayaan khas untuk menghormati "Bambazon" iaitu semangat padi. Perayaan ini adalah amalan secara tradisi kaum kadazandusun sejak zaman berzaman. Perayaan "Magavau" ini biasanya diadakan selepas selesai menuai padi. Pesta Kaamatan yang kita rayakan dewasa ini telah diluluskan oleh Majlis Undangan Kerajaan Koloni sebagai Cuti Umum sejak tahun 1960 lagi. Beliau yang bertanggungjawab untuk mengusulkan agar Pesta Kaamatan ini diisytiharkan sebagai Cuti Umum ialah Allahyaraham YAB Tun Haji Mohamad Fuad Stephens, SMN, PSM. SPDK, PNBS, bekas Ketua Menteri Sabah yang pertama. Perayaan Kaamatan yang juga merupakan, perayaan Terdapat cerita di mana pada suatu hari, sedang mereka menanam padi huma(tidong) secara bergotong -royong (mogitatabang), tiba-tiba mereka dengar suara manusia dari dalam tanah, lalu merekapun mengorek tanah itu. Mereka dapati satu lubang yang besar, penuh dengan manusia berbagai bangsa. Ketua manusia dari dalam tanah itu mengucapkan terima kasih atas pertolongan orang Nunuk Ragang kerana membebaskan mereka dari dunia di bawah bumi (Kolungkud). Ketua itu juga menerangkan hasrat mereka iaitu untuk mengambil alih semua kawasan perkampungan Nunuk Ragang serta persekitarannya. Hanya tujuh (7) bulan sahaja masa diberi kepada penduduk-penduduk Nunuk Ragang untuk berhijrah dan meninggalkan kawasan Nunuk Ragang, Selepas pemberitahuan orang-orang dan bawah bumi itu, keluarlah mereka beramai-ramai dan seterusnya menghilangkan diri. Selepas kejadian itu, ketua masyarakat Nunuk Ragang mula diserang mimpi-mimpi ngeri. Pakar-pakar penterjemah mimpi semua berpendapat bahawa penduduk-penduduk Nunuk Ragang akan mengalami tujuh (7) jenis penderitaan sekiranya mereka terus berdegil dan tidak mahu meninggalkan Nunuk Ragang.Tidak lama kemudian, sungai Liwogu dikatakan telah menghakiskan tebingnya dan pokok Nunuk Ragang mula tertumbang. Pada masa yang sama penyakit cacar "rakit" yang dahsyat mula menyerang penduduk Nunuk Ragang. Ketua kaum Kadazandusun itu kemudiannya membahagibahagikan orang-orangnya dalam tujuh (7) kumpulan lalu mengarahkan ketua-ketua kumpulan supaya pergi mengembara untuk mencari kawasan penempatan baru. Ketua kaum Kadazandusun itu pada mulanya diterbangkan oleh ayam besar yang sakti, mula-mula ke Ranau kemudian ke Tambunan, Keningau, Kota Belud dan beberapa tempat yang lain. Setiap kali ayam sakti itu tiba di sesuatu tempat ia akan mengais-ngais serta meratakan kawasan itu sehingga menjadi satu dataran luas bagi menempatkan orang-orang Kadazandusun di kawasan itu. Semasa berhijrah. sungai-sungai tempatan telah dijadikan panduan kepada ketua-ketua pengembara dan rombongan masingmasing menyebabkan mereka terpisah-pisah sebagaimana ia diperlihatkan oleh pecahan kesukuan kaum Kadazandusun di seluruh Sabah pada masa kini. Setiap kumpulan telah membentuk dan membangunkan penempatan masing-masing sambil memperkukuhkan keunikan kemasyarakatan mereka sendiri. kebudayaan tahunan oleh masyarakat Kadazandusun dan amat sinonim dengan masyarakat petani, sebagai satu acara kesyukuran terhadap penghasilan padi pada tahun semasa. Idea untuk mengadakan sambutan ini mula dicetuskan oleh mendiang Orang Kaya Kaya (OKK) Sodomon selaku Ketua Anak Negeri Keningau pada tahun 1956. Selepas itu, semua ketua-ketua suku Kadazandusun dari pelbagai daerah mula menunjukkan respon positif dan perayaan di peringkat negeri pertama kali diadakan pada 30 Jun – 1 Julai 1960 di Padang SM St.Michael, Penampang. Selepas sekian lama, pada tahun 1986, Kadazandusun Cultural Assocation (KDCA) memutuskan bahawa tarikh perayaan kaamatan ditetapkan pada 30-31 Mei dan pelancaran perayaan pada 1 Mei. Perayaan kaamatan mempunyai 2 unsur utama yang merupakan nadi dan identiti perayaan ini. Unsur pertama atau identiti utama ialah pemujaan semangat padi, yang dikenali sebagai Magavau (restoration ceremony). Masyarakat Kadazandusun mempercayai bahawa padi mempunyai ‘semangat’ yang dikenali sebagai Bambarayon. Kepercayaan ini timbul ekoran cerita lagenda tentang Kinoringan (tuhan) yang mengorbankan anak perempuannya yang tunggal iaitu Huminodun, yang telah dibunuh, dibelah 7 dan ditanam. Kemudian tumbuhlah pokok padi yang membolehkan manusia boleh hidup. Mitos ini telah menjadi lagenda masyarakat Kadazandusun turun temurun yang menyebabkan timbulnya kepercayaan terhadap semangat padi serta keajaiban angka 7. Pemujaan ini dikendalikan oleh Bobolian, yang dikatakan mempunyai kemampuan berkomunikasi dengan alam ghaib. Upacara magavau yang sinonim dengan istilah moginakan, secara simboliknya bertujuan berterima kasih, memohon kemaafan (sekiranya ada padi/beras yang disia-siakan) serta harapan agar hasil padi pada masa akan datang lebih baik. Ratu Kaamatan atau Unduk Ngadau juga merupakan identiti perayaan Kaamatan. Selari dengan upacara Magavau yang timbul ekoran kepercayaan terhadap Bambarayon, maka Unduk Ngadau tidak dapat dipisahkan dalam perayaan ini. Pertandingan ini adalah bagi mengingati lagenda Huminodun, yang telah dikorbankan oleh Kinoringan demi manusia di muka bumi. Huminodun dibelah 7, ditanam dan kemudian tumbuhlah pokok padi, yang menjadi makanan ruji hampir seluruh dunia. Itulah sebabnya angka 7 dianggap angka keramat bagi Kadazandusun, bahkan kini wujud 7 istilah bagi padi iaitu Som-puun, Son-guas, Son-rawoh, Son-gi-ih, Son-wawar, Som-putul dan Som-bilod. Simboliknya, Unduk Ngadau yang diambil dari perkataan Tunduk do Tadau mencerminkan gadis Kadazandusun yang lemah lembut tetapi tegas/berani, berketrampilan, berpendirian dan berperanan dengan baik dalam masyarakat. Kini, setelah hampir 50 tahun Kaamatan dirayakan secara rasmi, sambutan ini telah menghadapi beberapa penyesuaian dengan pengisian acara seperti Sugandoi, Tarian Tradisi, Sukan Tradisi, Pameran dan sebagainya bagi menjadikan lebih menarik dan ‘sosial’. Dalam konteks negara, sejak tahun 2001, Kaamatan telah disambut di peringkat kebangsaan, yang merupakan pengiktirafan terhadap Kadazandusun secara menyeluruh. Cabaran utama Kaamatan pada masa kini ialah dengan wujudnya unsur-unsur commercialitation, iaitu motivasi Kaamatan yang salah . KDCA berketetapan bahawa Kaamatan kini telah menjadi ‘milik’ masyarakat Malaysia, tetapi haruslah dengan motivasi yang ikhlas, berpaksikan semangat konoringan dan huminodun. (http://gerbangpitas.blogspot.com/2008/05/perayaankaamatan.html) Mitos Asal-Usul Kaamata Mitos 1 (http://anjunglarik.blogspot.com/2008/06/dusunkadazandusun-siri-sabah-2.html) Terdapat banyak sebutan perkataan Magavau ini mengikut dialek dan lokasi suku kaum Dusun. Walau bagaimanapun ianya tetap membawa maksud yang sama. Menurut cerita lisan, Kinoingan(Dewa) dan isterinya Suminundu mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Huminodun. Untuk menyelamatkan orang-orang Dusun daripada kebuluran kerana tidak mempunyai makanan yang mencukupi, maka Kinoingan terpaksa mengorbankan anak kesayangan mereka Huminodun. Huminodun dibunuh dan mayatnya dikubur menurut adat istiadat selengkapnya. Kononnya, mayat Huminodun itu telah mengeluarkan berjenis-jenis benih tumbuhan yang menjadi makanan utama kepada kaum Dusun. Salah satu benih tumbuhan itu ialah padi. Oleh kerana sebahagian dari mayat Huminodun itu mengeluarkan benih padi, maka wujudlah kepercayaan bahawa padi itu mempunyai semangat yang diberi nama "Bambazon". Bermula dari kejadian inilah orang-orang Dusun memulakan upacara Pesta Kaamatan(Pesta Menuai). Perayaan seumpama ini dirayakan dengan harapan agar rezeki yang akan datang bertambah baik dan lumayan. Upacara penghormatan terhadap semangat padi yakni padi-padi yang selesai dituai dan telah selamat dimasukkan ke dalam ketawai/tangkob (bekas tempat menyimpan padi). Selain itu, perayaan Pesta Kaamatan ini juga mengingatkan masyarakat kita Kaum akan Dusun rasa akan penghargaan Dewa dan penghormatan yang sanggup Kinoingan binatang-binatang ternakan turut musnah. Dalam mengharungi malapetaka alam itu, beberapa orang kampung didatangi mimpi yang serupa. Kononnya mala petaka yang menimpa mereka akan berakhir jika seorang perempuan cantik yang berhati mulia dapat dijadikan korban kepada batu itu. Hebohlah orang-orang kampung memperkatakan tentang mimpi itu. Maka Tok Ketua pun memanggil anak-anak buahnya ke balai, lalu berbincang tentang mimpi berkenaan. Walau bagaimanapun, mereka tidak sampai hati untuk mengorbankan nyawa manusia. Keputusan berdasarkan persetujuan ramai itu telah didengar oleh si Kinomulok, anak gadis Tok Ketua. Secara senyap-senyap Kinomulok menyusup ke kawasan batu yang kian membesar itu lalu terserempak dengan beberapa orang bobolian(pendeta). Si Kinomulok bertanya kepada mereka akan kebenaran firasat mimpi yang diheboh-hebohkan itu dan Bobolian mengiakannya. Gadis yang cantik dan berhati mulia itu tidak sanggup membiarkan orang kampungnya menderita apatah lagi mati kebuluran. Dia menawarkan diri untuk dijadikan korban tetapi orang-orang kampung yang berada di kawasan batu itu menolak tawarannya. Tiba-tiba kedengaran bunyi guruh yang amat kuat diiringi kilat sabung¬menyabung. Dengan tidak semena-mena si Kinomulok telah disambar petir. Tubuhnya bercerai-berai. Kononnya darahnya bertukar menjadi padi. Giginya menjadi jagung manakala isinya pula menjadi timun. Pada malam selepas keja¬dian tersebut, orang-orang kampung bermimpi bertemu dengan si Kinomulok. Dia berpesan agar orangorang kampung menghadiahkan tujuh tangkai padi kepadanya setiap kali selepas musim menuai padi. Dia juga meminta agar pokok jagung dan timun ditanam di bendang atau di sawah padi. Sebab itulah sehingga kini jagung dan timun masih ditanam di bendang dan di sawah padi. Kononnya, selepas si Kinomulok disambar petir baharulah batu itu berhenti membesar dan lembah kembali subur. Adalah dipercayai batu itu ialah Gunung Kinabalu yang ada sekarang. Masyarakat Dusun juga percaya roh si Kinomulok telah menjelma dalam bentuk Bambarayon yang menjadi semangat padi. Bambarayon ialah sejenis burung layanglayang yang berjambul. Secara alamiah, Bambarayon atau burung layang-layang tidak memakan padi. Serangga merupakan makanan utamanya. Di samping itu, burung layang-layang sering kelihatan berterbangan di kawasan bendang dan sawah padi. Dengan demikian gerak tari Sumazau juga telah dikaitkan dengan Bambarayon yang dianggap oleh suku kaum Dusun sebagai samangat padi. mengorbankan anak kesayangannya Huminodun untuk menyelamatkan orang-orangnya supaya tidak mati kebuluran. Mitos 2 (http://anjunglarik.blogspot.com/2008/06/dusun- Asal Usul Magavau Terdapat banyak sebutan perkataan Magavau ini mengikut dialek dan lokasi suku kaum Kadazandusun. Walau bagaimanapun ianya tetap membawa maksud yang sama. Menurut cerita lisan, Kinoingan (Tuhan ) dan isterinya Suminundu mempunyai seorang anak perempuan yang yang bernama mencukupi, Huminodun. maka Untuk menyelamatkan terpaksa orang-orang Kadazandusun daripada kebuluran kerana tidak mempunyai makanan Kinoingan mengorbankan anak kesayangan mereka Huminodun. Huminodun dibunuh dan mayatnya dikubur menurut adat istiadat selengkapnya. Kononnya, mayat Huminodun itu telah mengeluarkan berjenis-jenis benih tumbuhan kadazandusun-siri-sabah-2.html) Dikisahkan, masyarakat Dusun pada zaman silam tinggal di suatu lembah yang subur. Pada satu hari berlakulah satu kejadian yang ganjil, dimana segumpal batu telah tumbuh di satu kawasan dalam lembah tersebut. Kian hari batu itu kian membesar. Kian hari kian panas pulalah cuaca di lembah itu. Akhirnya lembah yang subur itu kering kontang akibat ditimpa bencana kemarau. Tanam-tanaman serta 5 yang menjadi makanan utama kepada kita sekarang. Salah satu benih tumbuhan itu ialah padi. Oleh kerana sebahagian dari mayat Huminodun itu mengeluarkan benih padi, maka wujudlah kepercayaan bahawa padi itu mempunyai semangat yang diberi nama "Bambazon".Bermula dari kejadian inilah orang-orang Kadazandusun memulakan upacara Pesta Kaamatan ( Pesta Menuai ) seperti yang kita rayakan dewasa ini. Perayaan seumpama ini mengharapkan agar rezeki yang akan datang bertambah baik dan lumayan. Upacara penghormatan terhadap semangat padi yakni padi-padi yang selesai dituai dan telah selamat dimasukkan ke dalam ketawai ( Tangkob ) iaitu bekas tempat menyimpan padi. Selain itu, perayaan Pesta Kaamatan ini juga mengingatkan sanggup kita akan rasa anak penghargaan kesayangannya dan penghormatan untuk masyarakat Kaum Kadazandusun akan Penciptanya ( Kinoingan ) yang mengorbankan Huminodun menyelamatkan orang-orangnya supaya tidak mati kebuluran. 6.0 KESIMPULAN Pada dasarnya bangsa Kadazandusun bertutur bahasa Kadazandusun yang disandarkan pada dialek Bunduliwan dan diperkayakan dengan dialek-dialek etnik yang lain. Meskipun bahasa Kadazandusun mempunyai berbagai dialek berdasarkan dialek Bunduliwan, mereka saling mengerti di antara satu dengan lain. Bahasa Kadazandusun boleh dibahagikan • • • • dalam empat kumpulan dialek seperti berikut; Dialek Kadazandusun Pantai Barat Dialek Kadazandusun Pantai Timur DialekKadazandusun Utara Dialek Kadazandusun Pedalaman Radio dan surat khabar adalah dua media penting sebagai saluran untuk pengembangan Bahasa Kadazandusun ASAL USUL MASYARAKAT KADAZAN DUSUN DI SABAH Thursday, 11 March, 2010 11:05 AM Kumpulan etnik yang terbesar adalah suku kaum Dusun yang merupakan satu pertiga dari penduduk Sabah. Suku kaum Dusun yang tinggal di pantai barat seperti Penampang, Papar, Tuaran, Kiulu, Tamparuli, Tenghilan, Kota Belud dan juga di lembah bukit di Ranau, Tambunan, dan Keningau adalah petani tradisi yang menanam padi sawah dan huma. Sesetengah dari mereka memburu serta menangkap ikan sungai. Mereka kebanyakan bertempat di sekelilingi kawasan lembah pantai barat dan kawasan pendalaman.Lazimnya masyarakat daripada subetnik yang disebut Kaum Kadazan-Dusun merupakan nama kaum bumiputera asli yang terbesar di Sabah dan berasal daripada Indo-China[perlu rujukan]. Kaum etnik ini menggunakan pelbagai bahasa dan dialek dengan pelbagai kebudayaan dan adat resam tradisional. Terdapat 27 suku kaum di dalamnya. Antaranya ialah: a.Dusun Liwan b.Dusun Tindal c.Dusun Pahu d.Dusun Lotud e.Bagahak f.Dusun Labuk g.Dusun Kimaragang h.Tagahas i.Tangara j.Dusun k.Rungus l.Orang Sungai m.Kuijau n.Tambanuo dan sebagainya. Semua yang disebut diatas ini adalah berasal (mendiami) daripada kawasan-kawasan (daerah) tertentu umpamanya Kimaragang di daerah Kota Marudu, Lotud di daerah Tuaran, Orang Sungai di daerah Kinabatangan, Sugut, Paitan dan Pitas. Bagi Orang Sungai yang tinggal di daerah Pitas, mereka menganut agama Islam manakala daerah-daerah lain seperti Kinabatangan Orang Sungai turut menganut agama-agama lain. Masyarakat Lotud (Suang Lotud) turut mendiami kawasan Pantai Barat Selatan negeri Sabah terutamanya Tuaran, Tamparuli, Telipok dan dan sedikit di Kota Belud (Tampasuk). Mereka hidup secara kolektif dengan mendiami rumah panjang yang mengumpulkan beberapa keluarga, iaitu antara 150 - 200 orang. Walau bagaimanapun, pada masa kini, rumah panjang jarang dilihat dalam etnik ini. Kebanyakannya telah mengalami pembangunan fizikal dan mental. Istilah Kadazan-Dusun ini wujud dari hasil penggabungan etnik Kadazan dan Dusun serta beberapa etnik kecil lain. Penggabungan ini adalah akibat pertelingkahan politik. Lagipun, perbezaan antara kaum Kadazan dan Dusun tidaklah begitu berbeza dan kasar.Beza antara bahasa Kadazan dan Dusun ialah seperti bahasa Malaysia dan bahasa Indonesia. Suku kaum yang membentuk Kadazandusun Kadazandusun terdiri daripada empat puluh suku kaum Dusun dan Kadazan. Bisaya Bonggi Bundu Dumpas Gana Garo Idaan Kedayan Kimaragang Kolobuan Kuijau Lingkabau Liwan Lobu Lotud Lundayeh Makiang Malapi Mangkaak Minokok Murut Ngabai Paitan Pingas Rumanau Rungus Sinobu Sinorupu Sonsogon Sukang Sungai Tatana Tangara Tidong Tindal Tobilung Tolinting Tombonuo Tuhawon Tutung Perayaan Pesta Kaamatan (Menuai) disambut oleh Kadazandusun sebagai meraikan tuaian baik, tetapi Pesta Kaamatan juga disambut oleh semua kaum lain Sabah. Pesta Kaamatan disambut sepanjang bulan Mei walaupun perayaan ini hanya pada 30 dan 31 Mei. Kemuncak perayaan Kaamatan adalah peraduan ratu cantik atau unduk ngadau, tarian tradisi, dan upucara kemuncak yang dijalankan oleh Bobohizan "ketua pendita" Pesta Kaamatan bagi kaum Kadazan juga dikenali sebagai 'Tadau Ka'amatan' dalam bahasa Kadazandusun. Kadazan percaya kepada makhluk halus dan dipercayai terdapat lima makhluk halus: Kinoringan(Ketua makluk halus & Pencipta), Rusod(semangat semua benda hidup kecuali manusia), Koududuwo (semangat manusia), Tombiruo (semangat orang yang telah meninggal), dan Rogon (semangat jahat). Menurut kepercayaan Kadazan, semangat padi merupakan Kinoingan (Kinorohingan dalam dialek Dusun) yang dikenali sebagai Bambaazon, disembah sebagai pencipta dan berkuasa sumber kepada kewujudan. Semangat padi Bambaazon dimuliakan pada pokok padi, beras, dan nasi. Ramai yang mempercayai bahawa "Tanpa padi, tiada kehidupan." Ketika pesta Kaamatan, penduduk Sabah mengenakan pakaian tradisi mereka dan bersuka-ria. Selain menari Sumazau dengan alat muzik tradisi, tapai (arak beras) dihidangkan sebagai minuman istimewa. Penduduk Sabah akan menyapa sesama mereka dengan ucapan 'Kopivosian Tadau Ka'amatan' atau 'Selamat Hari Menuai'.

Jumaat, 13 Mei 2011

YOU TOOK MY HEART AWAY

Staring at the moon so blue

Turning all my thoughts to you

I was without hopes or dreams

I tried to dull an inner scream but you

saw me through

Walking on a path of air

See your faces everywhere

As you melt this heart of stone

you take my hand to guide me home and now

I'm in love

[Chorus:] You took my heart away

when my whole world was gray

You gave me everything

and a little bit more

And when it's cold at night

and you sleep by my side

you become the meaning of my life

Living in a world so cold

you are there to warm my soul

You came to mend a broken heart

You gave my life a brand new start and now

I'm in love

Holding your hand

I won't fear tomorrow

Here were we stand

we'll never be alone

SEJARAH ASAL USUL MASYARAKAT KADAZANDUSUN MELALUI SUMBER LISAN (CERITA) DAN FORUMDalam aspek asal-usul, lagenda dan perkembangan suku kaum Kadazandusu

Dalam aspek asal-usul, lagenda dan perkembangan suku kaum Kadazandusun menjelaskan tentang kelahiran kaum Kadazandusun dan lagenda kelahiran kaum ini bermula dari "Nunuk Ragang" sehinggalah kepada perkembangan dan penyebaran sukukaum ini ke seluruh pelusuk negeri Sabah yang telah banyak mempengaruhi sosio budaya mereka mengikut tempat yang baru, contohnya dari aspek bahasa dan corak kehidupan mereka. Mengikut statistik, 1.0 PENGENALAN KADAZANDUSUN merupakan kumpulan etnik (bumiputera) yang terbesar di Negeri Sabah. Masyarakat ini merupakan golongan petani, tetapi dengan perkembangan sosio- ekonomi yang dicapai oleh negara Malaysia sekarang, masyarakat ini beransur-ansur beralih ke bidang perkhidmatan, perniagaan dan pertanian moden. Sebelum Sabah merdeka melalui Malaysia, masyarakat Kadazandusun dikenali sebagai Dusun, iaitu nama yang diberi oleh orang luar kepada mereka. Setelah mencapai kemerdekaan, mereka menggunakan nama "Kadazan" secara rasmi sebagai identiti mereka. Tetapi, oleh 'kerana masih terdapat etnik dari pedalaman yang berpendirian mendukung identiti "Dusun", istilah "Kadazan" dan "Dusun"dipersatukan menjadi Muzik tradisi yang ditonjolkan dalam kaum ini amat menarik dan unik. Alat-alat dan bunyi-bunyian tradisional ini banyak terdapat dalam suku kaum Kadazandusun dan ianya berpotensi untuk diwarisi Banci pada tahun 1991 menunjukkan bahawa dari jumlah 1,8 juta orang penduduk Sabah, terdapat 372;089 orang Kadazandusun. Anggaran jumlah penduduk Kadazandusun pada tahun1994 bertambah menjadi 433,600 orang, yang mana ianya terbahagi dalam dua kumpulan etnik iaitu Kadazandusun dan Murut./Sebilangan besar dari mereka terdapat di daerah Penampang, Putatan, Kawang, Papar, Kimanis, Bongawan, Beaufort, Kuala penyu, Tuaran, Tamparuli, Kota Belud, Kota Marudu, Kudat. Pitas, Labuk Sugut, Paitan, Telupid, Ranau, Tambunan, Keningau, Tenom, Sook, Pensiangan dan Ulu Kinabatangan. Menurut Persatuan Kebudayaan Kadazandusun Sabah tarikan oleh generasi muda kini. Antara lain alat-alat muzik tradisi yang popular ialah gong, sompoton, kulintangan, togunggu atau togunggak, bungkau, pumpuak, sundatang, suling, turali, tongkungon dan lain-lain lagi. Disebabkan masyarakat Kadazandusun ini memiliki pelbagai budaya yang unik mengikut etnik tertentu maka corak hidup mereka juga berbeza mengikut tempat tertentu. Kebanyakan corak kehidupan mereka ini dipengaruhi oleh adat resam penduduk setempat. Adat resam inilah yang mempengaruhi corak kehidupan masyarakat Kadazandusun sesuatu kawasan. Dalam setiap upacara rasmi ataupun perayaan tertentu, tarian tradisional suku kaum Kadazandusun sering menjadi daya dan kemeriahan majlis tersebut. Setiap etnik dalam Kadazandusun mempunyai tarian tradisinya sendiri. Corak tarian tradisional ini dipengaruhi oleh sosio budaya kawasan tertentu. Kemuncak bagi pemartabatan warisan budaya sukukaum Kadazandusun dan kesenian serta keunikannya ialah menerusi Perayaan Pesta Kaamatan yang diraikan pada setiap 30 dan 31 Mei setiap tahun. Dalam perayaan ini,berbagai acara menarik dan juga budaya kaum Kadazandusun yang ditonjolkan dan dipamerkan. Antara lain acara yang biasanya menjadi tarikan dalam Perayaan TAHUKAH ANDA?? Sesungguhnya, kaum Kadazandusun ini memiliki banyak budaya yang boleh diwarisi contohnya dari segi asal-usul, lagenda dan perkembangan suku kaum Kadazandusun, bahasa, pakaian tradisional, Kadazandusun merupakan satu kelompok masyarakat etnik peribumi yang terbesar di Sabah yang dikenal juga sebagai suku kaum Dusun. Suku kaum Dusun ini sebahagian besarnya tinggal di Bahagian "Kadazandusun" untuk memupuk dan menyatupadukan semangat "kesatuan" di kalangan mereka. Dari aspek bahasa, perbezaan loghat, sebutan dan ejaan banyak dipengaruhi mengikut etnik tertentu. Contohnya, sebutan dan ejaan sukukaum Kadazandusun dari satu daerah dengan daerah lain di negeri sabah adalah berlainan tetapi masih membawa erti dan makna yang sama. Pakaian tradisi ini pula berbeza mengikut kawasan dan sosio budaya sukukaum Kadazandusun. Dalam aspek ini, tumpuan diberikan kepada corak pakaian dalam perayaan tertentu. Setiap etnik dalam Kadazandusun mempunyai pakaian tradisinya sendiri. terdapat lebih kurang 40 etnik yang terdapat dalam suku kaum Kadazandusun. Masyarakat Dusun dan Kadazan (KadazanDusun) ke dalam satu Penulisan yang lebih mudah dibaca, agar setiap orang dapat memikirkan logik dan kebenarannya. (KDCA) dan di dalam perlembagaannya, Kadazandusun merujuk kepada empat puluh etnik seperti berikut: Bonggi,Lingkabau,Nabai,Tatana,Bundu,Liwan,Paitan,Tangara,Dumpas,Lo bu,Pingas,Tidong,Gana, Lotud, Rumanau,Tindal,Garo,Lundayo, Rungus, Tobilung,Idaan, Makiang,Sinobu, Tolinting,Kadayan,Malapi, Sinorupu,Tombonuo,Kimaragang,Mangkaak,Sonsogon,Tuhawon,Kolobua n,Minokok,Sukang,Tutung,Kuijau, Murut, Sungai, Bisaya Kesemua etnik ini mempercayai bahawa mereka berasal dari Nunuk Ragang,iaitu satu petempatan perkampungan awal Kadazandusun Tompios yang dalam terletak daerah di Kawasan Ranau. Pantai Barat, Pedalaman, dan Pantai Timur Sabah. Kelompok-kelompok Dusun tersebut terdiri daripada 12 suku yang dikenali sebagai suku Dusun Papar, Dusun Putatan, Dusun Penampang, Dusun Ranau, Dusun Lotud, Dusun Kiau, Dusun Rungus, Dusun Tagas, Dusun Tempasuk, Dusun Tambunan, Dusun Tatana, dan Dusun Tungku atau Begahak. Suku-suku kaum Dusun bermukim di kawasan yang berasingan serta menggunakan dialek yang berlainan, tetapi tidak timbul masalah kekangan komunikasi antara satu suku dengan suku yang lain, lantaran ciri-ciri budaya yang dikongsi berdasarkan warisan bersama. Terdapat suku kaum Dusun di Sabah yang dikenali dengan nama 'Kadazan'. Pada mulanya 'Kadazan' turut diklasifikasi sebagai bangsa yang sama serumpun dengan 'Dusun'. Apabila dimensi politik dilibatkan untuk mengelaskan suku-suku tersebut, keadaan menjadi tidak menentu. Bangsa Kadazan dan Dusun berkongsi bahasa dan budaya serupa, meskipun dengan perbezaan dalam dialek. Hal Yang membezakan bangsa Kadazan dan Dusun adalah disebabkan faktor kedudukan geografi tempat tinggal mereka. Bangsa Kadazan, menduduki tanah delta yang landai, yang sesuai untuk sawah pertanian, manakala bangsa Dusun pula, biasanya menduduki kawasan-kawasan berbukit dan bergunung-ganang di pendalaman Sabah. Perkataan "Kadazan" bermaksud "Kedai". Ini mengambarkan bahawa bangsa Kadazandusun ini menghuni dikawasan bandar-bandar, yang terdapat kedai-kedai, pendekkata kaum Khadazandusun ialah bangsa "Dusun" yang hidup didalam bandar. Dalam sebutan bahasa Malaysia ia disebut "Kekedaian" ataupun "Kekedazan" dalam bahasa dusun. Secara teorinya kaum ini sepatutnya hanya dipanggil bangsa "Dusun" dan bukannya Khadazandusun, memandangkan mereka ini adalah dari suku kaum yang sama. 2.0 LAGENDA NUNUK RAGANG Catatan yang lengkap mengenai Nunuk Ragang sudah lama hilang namun apa yang masih tinggal hanyalah teori-teori para ahli Sains Sosial dan cerita legenda. Nunuk Ragang merupakan satu kaitan yang rapat dalam membuka lembaran sejarah yang dikaitkan dengan masyarakat KadazanDusun. Melalui beberapa kajian yang dilakukan oleh beberapa pengkaji budaya, telah berjaya membongkar asal usul masyarakat KadazanDusun. Masyarakat KadazanDusun mempercayai bahawa nenek moyang mereka berasal dari satu tempat yang bernama Nunuk Ragang yang bermakna “Pohon Ara berwarna merah”. Tempat tersebut terletak di satu kawasan hulu Labuk yang pada masa sekarang terletak di Daerah Ranau. Nunuk Ragang dikatakan mempunyai dua buah sungai iaitu Sungai Liwagu dan Sungai Gelibang. Sungai-sungai ini mengalir ke arah timur Ranau dan juga Tambunan. Sungai-sungai ini memainkan peranan penting sebagai laluan utama perpindahan beramai-ramai masyarakat KadazanDusun ke seluruh pelosok tempat di Negeri Sabah. Menurut sumber cerita lisan yang diperolehi daripada masyarakat KadazanDusun itu sendiri, pokok atau pohon Ara tersebut adalah sebesar enam depa lingkungan tangan yang memeluknya, daundaun yang merimbun pula dapat melindungi di bawahnya sebanyak tujuh buah pondok kecil masyarakat KadazanDusun dahulu kala yang bersaiz 240 kaki persegi. Pada mulanya, nenek moyang mereka hidup bebas dan menikmati limpahan rezeki yang ada di sekeliling mereka. Tetapi lama-kelamaan apabila penduduk di tempat itu semakin ramai dan bertambah sesak serta pencarian makanan pun bertambah sukar, ketua mereka telah memerintahkan pahlawan-pahlawannya pergi mengembara dan mencari kawasan-kawasan penempatan baru yang lebih sesuai dan mempunyai sumber makanan yang lebih banyak. Ekoran daripada pengembaraan yang dilakukan oleh pahlawan-pahlawan inilah, mereka akhirnya telah menemui pelbagai tempat dan terus menceritakan tentang penemuan yang telah mereka perolehi. Maka, berlakulah penghijrahan secara beramai-ramai dan dalam beberapa kumpulan yang diketuai oleh pahlawan-pahlawan tadi dan sekaligus menjadi penyebab terjadinya pemisahan dan penyelerakan orang-orang KadazanDusun seperti mana yang ada pada masa sekarang. Sebenarnya, jika dilihat daripada konteks masyarakat, Nunuk Ragang ini adalah satu tanda kemunculan kaum KadazanDusun yang ada di Sabah ini dan secara tidak langsung menjadikan budaya ini begitu unik sekali. Ini hanya disebabkan oleh sebatang pohon ara yang besar yang dijadikan sebagai tempat berlindung dan akhirnya telah berkembang dan terciptanya sebuah kaum yang besar dan kaya dengan pelbagai seni kebudayaan yang tersendiri iaitu kaum KadazanDusun. Seharusnya sejarah kemunculan awal kaum KadazanDusun ini dipelihara rapi dan perlu diturunkan dari satu generasi kepada generasi yang lain. Perspektif masyarakat kini terhadap lagenda Nunuk Ragang adalah pelbagai. Menurut Pengarah Kebudayaan Kesenian dan Pelancongan Negeri Sabah, Encik Chua Tek Luwi, masyarakat mempunyai perbezaan pendapat mengenai proses pengembangan kaum KadazanDusun ini. Selain itu, tanpa disedari ekoran daripada perkembangan ini secara tidak langsung menyumbang kepada perpecahan kepada kaum KadazanDusun. Namun, perpecahan ini bukanlah menjurus kepada perpecahan yang negatif tetapi ini secara tidak langsung telah menyumbang kepada kewujudan kepelbagaian cara hidup dan juga bentuk etnik yang berlainan dalam kaum KadazanDusun itu sendiri. Bagi perspektif golongan muda pula, mereka ini kurang didedahkan dengan cerita-cerita Nunuk Ragang mahupun cerita lagenda yang lain. Golongan muda kini tidak begitu mengenali ataupun mengetahui lagenda yang ada di Sabah. Hal ini berlaku disebabkan pendedahan yang amat terhad oleh golongan tertentu selain daripada kurangnya minat dari golongan muda itu sendiri. Oleh itu, adalah menjadi tanggungjawab bersama untuk memperkenalkan cerita dan juga lagenda Nunuk Ragang ini kepada mereka. Jika diamati keseluruhan cerita Nunuk ragang ini, secara simboliknya ia menyampaikan mesej yang positif dari segi pembentukan perpaduan di kalangan masyarakat KadazanDusun. Oleh itu, sebagai ahli masyarakat Sabah, sudah menjadi satu kewajipan untuk menjaga dan meneruskan pewarisan budaya yang ada agar ia tetap kekal dalam nilai estetika kebudayaan masing-masing. Lihat saja kepada cerita Nunuk Ragang ini, ia mempunyai nilai perumpamaan yang perlu ditetliti kembali sekiranya kita inginkan perpaduan htm) 3.0 TEORI SAINS SOSIAL itu kekal dalam masyarakat kita. (http://www.pensabah.gov.my/SETIA/artikel/lagenda_nunuk_ragang. Di kawasan muara percantuman dua batang sungai ini, terdapat sepohon pokok Kayu Ara (Nunuk). Saiz pokok Nunuk itu sangat besar dan sebahagian daripada akar serta dahan-dahannya condong ke arah sungai Liwogu. Dahan-dahan dan akar terjuntai ke sungai, sangat sesuai sebagai tempat rekreasi seperti memanjat, bergayut, berteduh dan sebagainya. Penduduk di sini sangat ramai, ketika cuaca baik dan cahaya matahari memancar di ufuk barat dari jam 1.00 petang hingga 4.00 petang, ketika itulah ramai penduduk Teori Pertama: Kaum Kadazandusun berasal dari (tidak kira tua, muda, gadis, pemuda dan anak-anak dsb..) turun bermandi-manda di sungai Liwogu, sementara yang lain memanjat, bergayutan serta ramai yang berjemur di atas dahan-dahan rendang Nunuk tersebut. Suasana demikian berlaku hampir pada setiap hari dan pada masa yang hampir sama, kecuali cuaca tidak baik atau sungai Liwogu ini banjir. Maka apabila seseorang melihat pokok Nunuk dalam suasana seperti itu dari jarak jauh, sama ada dari puncak bukit mahupun dari sebarang sungai Liwogu, pemandangannya sangat menakjubkan. Pokok Sejarah lisan atau Cerita Legenda yang popular menunjukkan bahawa Kadazandusun berasal dari tempat ini - "NUNUK RAGANG". Tempat ini terletak di sebuah kawasan di sekitar muara pertemuan dua batang sungai iaitu sungai Kogibangan (dari arah kiri) dan Sungai Kawananan (dari arah kanan) yang telah bercantuman menjadi sungai yang lebih besar, yang dinamakan Sungai Liwogu (Dalam dan Tenang). Kerana diliputi dengan "lembaga hidup yang kelihatan kemerahanmerahan" masing-masing dengan telatah dan perangainya. Di bawah pohon, di tebing sungai dan di atas sepanjang juntaian akar Nunuk - penuh dengan lembaga itu. Pantulan warna ke "kemerahan" semakin menyerlah apabila cahaya matahari terpancar ke arah tubuh lembaga-lembaga itu. Oleh yang demikian, Nunuk itu kelihatan seolah-olah "merah" lalu ia dipanggil Nunuk Ragang. (Aragang/Ragang(Bahasa Kadazandusun)=Merah. Tanggapan bahawa Nunuk itu Merah atau Nunuk Ragang adalah kiasan bagi menggambarkan betapa ramainya manusia (lembaga merah) yang bersenda ria di sekitar kawasan Nunuk ini. Sebenarnya, manusia yang ramai dikiaskan sebagai "warna merah" apabila dilihat dari jarak jauh dan bukanlah pokok Nunuk itu yang berwarna merah. Sejak itu, nama NUNUK RAGANG ini menjadi "identity" rakyat Sabah yang mempercayai bahawa "asal-usul" mereka adalah dari kawasan ini. Tempat ini dikenali sebagai Pomogunan Nunuk 4.0 KEHIDUPAN MASYARAKAT NUNUK RAGANG Masyarakat terawal Kadazandusun dikatakan telah menghuni tempat ini dalam keadaan bebas, menikmati berbagai-bagai jenis bekalan makanan yang mencukupi, baik makanan daripada hutan mahupun daripada sungai serta hasil daripada usaha pertanian. Keperluan hidup yang lain juga mudah diperolehi di sekeliling perkampungan Nunuk Ragang ini. Kehidupan mereka aman dan damai, bersatu padu, mogitabang-tabang, mogiuhup-uhup, otoluod, obinsianan, Nunuk kelihatan seolah-olah "aragang". Terdapat sekurang-kurangnya empat teori mengenai asal-usul kaum kadazandusun. 3.1 keturunan "Mongoloid" (Ivor H.N. Evans:1923 dan T.R. Williams: 1965); 3.2 3.3 3.4 Teori Kedua : Kaum Kadazandusun berketurunan Teori Ketiga : Kaum Kadazandusun adalah kacukan Teori Keempat : Kaum Kadazandusun adalah "Indo-Malayan" (T.R. Williams: 1965). kaum China (Ivor H.N. Evans:1923 dan Owen Rutter:19220 keturunan orang purba Gua Madai. orulan, ohinomod, aparu, onimot, obingupus, okupi, obintinong, obingkanggau, obingopi, obintumbayaan, otorini, obinronok, opori, obiniangasan, obintudau, otuyu, osuau, mamantang, oining, opohawang, obulun om onitinginawo. Hidup yang tenang dan tenteram itu telah membolehkan mereka berfikir sambil menerokai "teknologi baru" bagi menambah kecekapan, menamnbah dan memudahkan urusan serta meningkatkan kesejahteraan hidup seharian. Bidang bidang yang diterokai antara lain ialah peralatan pakaian (seperti sinombiaka, tokuluk (sirung, linumbagai, golong, sinandang, limpogot, dll), peralatan pertanian (seperti ragus, basung, dangol, gagamas, kakali, guyudan, kisaran, tosung, rilibu/raya dll). Peralatan perikanan (seperti tundalo, siud, bangkala, tambong, bubu sawak dll), peralatan penternakan(lukug, gading dll ), peralatan memburu (sopuk, tuwil, gaba, sungul, balatik, paliw, tandus, ramok, rungkasip, tabpai, sodik, tungkakub, pimpig, tawos dll), peralatan muzik dan bunyi-bunyian (seperti tagung, sompoton, turali, bungkau, suling pumpuak, dll), peralatan dan produk-produk ekonomi(seperti Bohungon, Basung, kakanan, luping, sigup, sada toosin, bilis, tipun, paha, tusi dll). Legenda Nunuk Ragang turut memuatkan cerita berhubung dengan pengembara-pengembara China di kawasan Kinabatangan dan Labuk, di mana mereka dikatakan mempunyai beberapa siri pertemuan yang terawal dengan penduduk-penduduk Nunuk Ragang. Ini diikuti Ragang, nama yang diambil bersempena dengan kewujudan pokok Nunuk, yang pada suatu ketika dahulu "merah" satu perlambangan menunjukkan betapa ramai manusia di tempat ini. Masyarkat Kadazandusun sehingga kini masih mempercayai bahawa pokok dan tempat Nunuk Ragang itu adalah "keramat" dan disegani. Untuk memelihara sejarah lisan kaum Kadazandusun" Persatuan Kebudayaan Kadazandusun Sabah (KDCA), pada tahun 1969 telah meminta bantuan daripada kerajaan negeri Sabah untuk mendirikan sebuah Tugu Peringatan Nunuk Ragang yang telahpun siap dibina pada 23 September, 1995. Kadazandusun dengan seorang pahlawan China yang kaya. Sejak itu, penduduk Nunuk Ragang telah bertambah dengan banyaknya sehingga menyebabkan kesukaran untuk mendapatkan makanan dalam kawasan dan persekitaran dan perkampungan Nunuk Ragang. Tambahan pula penduduk.penduduk Nunuk Ragang sudah mula ingkar terhadap Tuhan Kepercayaan mereka, iaitu Kinoingan dan tidak lagi mengamalkan adat-istiadat yang diperturunkan kepada mereka sejak kaum Kadazandusun dicipta oleh Kinoingan. Ada yang menceritakan bahawa akibat dari keengkaran dan pelanggaran agama, Kinoingan telah menghukum penghuni Nunuk Ragang sehingglah mereka sedar, insaf dan bertaubat mengenai kesilapan mereka itu. merupakan upacara perayaan khas untuk menghormati "Bambazon" iaitu semangat padi. Perayaan ini adalah amalan secara tradisi kaum kadazandusun sejak zaman berzaman. Perayaan "Magavau" ini biasanya diadakan selepas selesai menuai padi. Pesta Kaamatan yang kita rayakan dewasa ini telah diluluskan oleh Majlis Undangan Kerajaan Koloni sebagai Cuti Umum sejak tahun 1960 lagi. Beliau yang bertanggungjawab untuk mengusulkan agar Pesta Kaamatan ini diisytiharkan sebagai Cuti Umum ialah Allahyaraham YAB Tun Haji Mohamad Fuad Stephens, SMN, PSM. SPDK, PNBS, bekas Ketua Menteri Sabah yang pertama. Perayaan Kaamatan yang juga merupakan, perayaan Terdapat cerita di mana pada suatu hari, sedang mereka menanam padi huma(tidong) secara bergotong -royong (mogitatabang), tiba-tiba mereka dengar suara manusia dari dalam tanah, lalu merekapun mengorek tanah itu. Mereka dapati satu lubang yang besar, penuh dengan manusia berbagai bangsa. Ketua manusia dari dalam tanah itu mengucapkan terima kasih atas pertolongan orang Nunuk Ragang kerana membebaskan mereka dari dunia di bawah bumi (Kolungkud). Ketua itu juga menerangkan hasrat mereka iaitu untuk mengambil alih semua kawasan perkampungan Nunuk Ragang serta persekitarannya. Hanya tujuh (7) bulan sahaja masa diberi kepada penduduk-penduduk Nunuk Ragang untuk berhijrah dan meninggalkan kawasan Nunuk Ragang, Selepas pemberitahuan orang-orang dan bawah bumi itu, keluarlah mereka beramai-ramai dan seterusnya menghilangkan diri. Selepas kejadian itu, ketua masyarakat Nunuk Ragang mula diserang mimpi-mimpi ngeri. Pakar-pakar penterjemah mimpi semua berpendapat bahawa penduduk-penduduk Nunuk Ragang akan mengalami tujuh (7) jenis penderitaan sekiranya mereka terus berdegil dan tidak mahu meninggalkan Nunuk Ragang.Tidak lama kemudian, sungai Liwogu dikatakan telah menghakiskan tebingnya dan pokok Nunuk Ragang mula tertumbang. Pada masa yang sama penyakit cacar "rakit" yang dahsyat mula menyerang penduduk Nunuk Ragang. Ketua kaum Kadazandusun itu kemudiannya membahagibahagikan orang-orangnya dalam tujuh (7) kumpulan lalu mengarahkan ketua-ketua kumpulan supaya pergi mengembara untuk mencari kawasan penempatan baru. Ketua kaum Kadazandusun itu pada mulanya diterbangkan oleh ayam besar yang sakti, mula-mula ke Ranau kemudian ke Tambunan, Keningau, Kota Belud dan beberapa tempat yang lain. Setiap kali ayam sakti itu tiba di sesuatu tempat ia akan mengais-ngais serta meratakan kawasan itu sehingga menjadi satu dataran luas bagi menempatkan orang-orang Kadazandusun di kawasan itu. Semasa berhijrah. sungai-sungai tempatan telah dijadikan panduan kepada ketua-ketua pengembara dan rombongan masingmasing menyebabkan mereka terpisah-pisah sebagaimana ia diperlihatkan oleh pecahan kesukuan kaum Kadazandusun di seluruh Sabah pada masa kini. Setiap kumpulan telah membentuk dan membangunkan penempatan masing-masing sambil memperkukuhkan keunikan kemasyarakatan mereka sendiri. kebudayaan tahunan oleh masyarakat Kadazandusun dan amat sinonim dengan masyarakat petani, sebagai satu acara kesyukuran terhadap penghasilan padi pada tahun semasa. Idea untuk mengadakan sambutan ini mula dicetuskan oleh mendiang Orang Kaya Kaya (OKK) Sodomon selaku Ketua Anak Negeri Keningau pada tahun 1956. Selepas itu, semua ketua-ketua suku Kadazandusun dari pelbagai daerah mula menunjukkan respon positif dan perayaan di peringkat negeri pertama kali diadakan pada 30 Jun – 1 Julai 1960 di Padang SM St.Michael, Penampang. Selepas sekian lama, pada tahun 1986, Kadazandusun Cultural Assocation (KDCA) memutuskan bahawa tarikh perayaan kaamatan ditetapkan pada 30-31 Mei dan pelancaran perayaan pada 1 Mei. Perayaan kaamatan mempunyai 2 unsur utama yang merupakan nadi dan identiti perayaan ini. Unsur pertama atau identiti utama ialah pemujaan semangat padi, yang dikenali sebagai Magavau (restoration ceremony). Masyarakat Kadazandusun mempercayai bahawa padi mempunyai ‘semangat’ yang dikenali sebagai Bambarayon. Kepercayaan ini timbul ekoran cerita lagenda tentang Kinoringan (tuhan) yang mengorbankan anak perempuannya yang tunggal iaitu Huminodun, yang telah dibunuh, dibelah 7 dan ditanam. Kemudian tumbuhlah pokok padi yang membolehkan manusia boleh hidup. Mitos ini telah menjadi lagenda masyarakat Kadazandusun turun temurun yang menyebabkan timbulnya kepercayaan terhadap semangat padi serta keajaiban angka 7. Pemujaan ini dikendalikan oleh Bobolian, yang dikatakan mempunyai kemampuan berkomunikasi dengan alam ghaib. Upacara magavau yang sinonim dengan istilah moginakan, secara simboliknya bertujuan berterima kasih, memohon kemaafan (sekiranya ada padi/beras yang disia-siakan) serta harapan agar hasil padi pada masa akan datang lebih baik. Ratu Kaamatan atau Unduk Ngadau juga merupakan identiti perayaan Kaamatan. Selari dengan upacara Magavau yang timbul ekoran kepercayaan terhadap Bambarayon, maka Unduk Ngadau tidak dapat dipisahkan dalam perayaan ini. Pertandingan ini adalah bagi mengingati lagenda Huminodun, yang telah dikorbankan oleh Kinoringan demi manusia di muka bumi. Huminodun dibelah 7, ditanam dan kemudian tumbuhlah pokok padi, yang menjadi makanan ruji hampir seluruh dunia. Itulah sebabnya angka 7 dianggap angka keramat bagi Kadazandusun, bahkan kini wujud 7 istilah bagi padi iaitu Som-puun, Son-guas, Son-rawoh, Son-gi-ih, Son-wawar, Som-putul dan Som-bilod. Simboliknya, Unduk Ngadau yang diambil dari perkataan Tunduk do Tadau mencerminkan gadis Kadazandusun yang lemah lembut tetapi tegas/berani, berketrampilan, berpendirian dan berperanan dengan baik dalam masyarakat. Kini, setelah hampir 50 tahun Kaamatan dirayakan secara rasmi, sambutan ini telah menghadapi beberapa penyesuaian dengan pengisian acara seperti Sugandoi, Tarian Tradisi, Sukan Tradisi, Pameran dan sebagainya bagi menjadikan lebih menarik dan ‘sosial’. Dalam konteks negara, sejak tahun 2001, Kaamatan telah disambut di peringkat kebangsaan, yang merupakan pengiktirafan terhadap Kadazandusun secara menyeluruh. Cabaran utama Kaamatan pada masa kini ialah dengan wujudnya unsur-unsur commercialitation, iaitu motivasi Kaamatan yang salah . KDCA berketetapan bahawa Kaamatan kini telah menjadi ‘milik’ masyarakat Malaysia, tetapi haruslah dengan motivasi yang ikhlas, berpaksikan semangat konoringan dan huminodun. (http://gerbangpitas.blogspot.com/2008/05/perayaankaamatan.html) Mitos Asal-Usul Kaamata Mitos 1 (http://anjunglarik.blogspot.com/2008/06/dusunkadazandusun-siri-sabah-2.html) Terdapat banyak sebutan perkataan Magavau ini mengikut dialek dan lokasi suku kaum Dusun. Walau bagaimanapun ianya tetap membawa maksud yang sama. Menurut cerita lisan, Kinoingan(Dewa) dan isterinya Suminundu mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Huminodun. Untuk menyelamatkan orang-orang Dusun daripada kebuluran kerana tidak mempunyai makanan yang mencukupi, maka Kinoingan terpaksa mengorbankan anak kesayangan mereka Huminodun. Huminodun dibunuh dan mayatnya dikubur menurut adat istiadat selengkapnya. Kononnya, mayat Huminodun itu telah mengeluarkan berjenis-jenis benih tumbuhan yang menjadi makanan utama kepada kaum Dusun. Salah satu benih tumbuhan itu ialah padi. Oleh kerana sebahagian dari mayat Huminodun itu mengeluarkan benih padi, maka wujudlah kepercayaan bahawa padi itu mempunyai semangat yang diberi nama "Bambazon". Bermula dari kejadian inilah orang-orang Dusun memulakan upacara Pesta Kaamatan(Pesta Menuai). Perayaan seumpama ini dirayakan dengan harapan agar rezeki yang akan datang bertambah baik dan lumayan. Upacara penghormatan terhadap semangat padi yakni padi-padi yang selesai dituai dan telah selamat dimasukkan ke dalam ketawai/tangkob (bekas tempat menyimpan padi). Selain itu, perayaan Pesta Kaamatan ini juga mengingatkan masyarakat kita Kaum akan Dusun rasa akan penghargaan Dewa dan penghormatan yang sanggup Kinoingan binatang-binatang ternakan turut musnah. Dalam mengharungi malapetaka alam itu, beberapa orang kampung didatangi mimpi yang serupa. Kononnya mala petaka yang menimpa mereka akan berakhir jika seorang perempuan cantik yang berhati mulia dapat dijadikan korban kepada batu itu. Hebohlah orang-orang kampung memperkatakan tentang mimpi itu. Maka Tok Ketua pun memanggil anak-anak buahnya ke balai, lalu berbincang tentang mimpi berkenaan. Walau bagaimanapun, mereka tidak sampai hati untuk mengorbankan nyawa manusia. Keputusan berdasarkan persetujuan ramai itu telah didengar oleh si Kinomulok, anak gadis Tok Ketua. Secara senyap-senyap Kinomulok menyusup ke kawasan batu yang kian membesar itu lalu terserempak dengan beberapa orang bobolian(pendeta). Si Kinomulok bertanya kepada mereka akan kebenaran firasat mimpi yang diheboh-hebohkan itu dan Bobolian mengiakannya. Gadis yang cantik dan berhati mulia itu tidak sanggup membiarkan orang kampungnya menderita apatah lagi mati kebuluran. Dia menawarkan diri untuk dijadikan korban tetapi orang-orang kampung yang berada di kawasan batu itu menolak tawarannya. Tiba-tiba kedengaran bunyi guruh yang amat kuat diiringi kilat sabung¬menyabung. Dengan tidak semena-mena si Kinomulok telah disambar petir. Tubuhnya bercerai-berai. Kononnya darahnya bertukar menjadi padi. Giginya menjadi jagung manakala isinya pula menjadi timun. Pada malam selepas keja¬dian tersebut, orang-orang kampung bermimpi bertemu dengan si Kinomulok. Dia berpesan agar orangorang kampung menghadiahkan tujuh tangkai padi kepadanya setiap kali selepas musim menuai padi. Dia juga meminta agar pokok jagung dan timun ditanam di bendang atau di sawah padi. Sebab itulah sehingga kini jagung dan timun masih ditanam di bendang dan di sawah padi. Kononnya, selepas si Kinomulok disambar petir baharulah batu itu berhenti membesar dan lembah kembali subur. Adalah dipercayai batu itu ialah Gunung Kinabalu yang ada sekarang. Masyarakat Dusun juga percaya roh si Kinomulok telah menjelma dalam bentuk Bambarayon yang menjadi semangat padi. Bambarayon ialah sejenis burung layanglayang yang berjambul. Secara alamiah, Bambarayon atau burung layang-layang tidak memakan padi. Serangga merupakan makanan utamanya. Di samping itu, burung layang-layang sering kelihatan berterbangan di kawasan bendang dan sawah padi. Dengan demikian gerak tari Sumazau juga telah dikaitkan dengan Bambarayon yang dianggap oleh suku kaum Dusun sebagai samangat padi. mengorbankan anak kesayangannya Huminodun untuk menyelamatkan orang-orangnya supaya tidak mati kebuluran. Mitos 2 (http://anjunglarik.blogspot.com/2008/06/dusun- Asal Usul Magavau Terdapat banyak sebutan perkataan Magavau ini mengikut dialek dan lokasi suku kaum Kadazandusun. Walau bagaimanapun ianya tetap membawa maksud yang sama. Menurut cerita lisan, Kinoingan (Tuhan ) dan isterinya Suminundu mempunyai seorang anak perempuan yang yang bernama mencukupi, Huminodun. maka Untuk menyelamatkan terpaksa orang-orang Kadazandusun daripada kebuluran kerana tidak mempunyai makanan Kinoingan mengorbankan anak kesayangan mereka Huminodun. Huminodun dibunuh dan mayatnya dikubur menurut adat istiadat selengkapnya. Kononnya, mayat Huminodun itu telah mengeluarkan berjenis-jenis benih tumbuhan kadazandusun-siri-sabah-2.html) Dikisahkan, masyarakat Dusun pada zaman silam tinggal di suatu lembah yang subur. Pada satu hari berlakulah satu kejadian yang ganjil, dimana segumpal batu telah tumbuh di satu kawasan dalam lembah tersebut. Kian hari batu itu kian membesar. Kian hari kian panas pulalah cuaca di lembah itu. Akhirnya lembah yang subur itu kering kontang akibat ditimpa bencana kemarau. Tanam-tanaman serta 5 yang menjadi makanan utama kepada kita sekarang. Salah satu benih tumbuhan itu ialah padi. Oleh kerana sebahagian dari mayat Huminodun itu mengeluarkan benih padi, maka wujudlah kepercayaan bahawa padi itu mempunyai semangat yang diberi nama "Bambazon".Bermula dari kejadian inilah orang-orang Kadazandusun memulakan upacara Pesta Kaamatan ( Pesta Menuai ) seperti yang kita rayakan dewasa ini. Perayaan seumpama ini mengharapkan agar rezeki yang akan datang bertambah baik dan lumayan. Upacara penghormatan terhadap semangat padi yakni padi-padi yang selesai dituai dan telah selamat dimasukkan ke dalam ketawai ( Tangkob ) iaitu bekas tempat menyimpan padi. Selain itu, perayaan Pesta Kaamatan ini juga mengingatkan sanggup kita akan rasa anak penghargaan kesayangannya dan penghormatan untuk masyarakat Kaum Kadazandusun akan Penciptanya ( Kinoingan ) yang mengorbankan Huminodun menyelamatkan orang-orangnya supaya tidak mati kebuluran. 6.0 KESIMPULAN Pada dasarnya bangsa Kadazandusun bertutur bahasa Kadazandusun yang disandarkan pada dialek Bunduliwan dan diperkayakan dengan dialek-dialek etnik yang lain. Meskipun bahasa Kadazandusun mempunyai berbagai dialek berdasarkan dialek Bunduliwan, mereka saling mengerti di antara satu dengan lain. Bahasa Kadazandusun boleh dibahagikan • • • • dalam empat kumpulan dialek seperti berikut; Dialek Kadazandusun Pantai Barat Dialek Kadazandusun Pantai Timur DialekKadazandusun Utara Dialek Kadazandusun Pedalaman Radio dan surat khabar adalah dua media penting sebagai saluran untuk pengembangan Bahasa Kadazandusun ASAL USUL MASYARAKAT KADAZAN DUSUN DI SABAH Thursday, 11 March, 2010 11:05 AM Kumpulan etnik yang terbesar adalah suku kaum Dusun yang merupakan satu pertiga dari penduduk Sabah. Suku kaum Dusun yang tinggal di pantai barat seperti Penampang, Papar, Tuaran, Kiulu, Tamparuli, Tenghilan, Kota Belud dan juga di lembah bukit di Ranau, Tambunan, dan Keningau adalah petani tradisi yang menanam padi sawah dan huma. Sesetengah dari mereka memburu serta menangkap ikan sungai. Mereka kebanyakan bertempat di sekelilingi kawasan lembah pantai barat dan kawasan pendalaman.Lazimnya masyarakat daripada subetnik yang disebut Kaum Kadazan-Dusun merupakan nama kaum bumiputera asli yang terbesar di Sabah dan berasal daripada Indo-China[perlu rujukan]. Kaum etnik ini menggunakan pelbagai bahasa dan dialek dengan pelbagai kebudayaan dan adat resam tradisional. Terdapat 27 suku kaum di dalamnya. Antaranya ialah: a.Dusun Liwan b.Dusun Tindal c.Dusun Pahu d.Dusun Lotud e.Bagahak f.Dusun Labuk g.Dusun Kimaragang h.Tagahas i.Tangara j.Dusun k.Rungus l.Orang Sungai m.Kuijau n.Tambanuo dan sebagainya. Semua yang disebut diatas ini adalah berasal (mendiami) daripada kawasan-kawasan (daerah) tertentu umpamanya Kimaragang di daerah Kota Marudu, Lotud di daerah Tuaran, Orang Sungai di daerah Kinabatangan, Sugut, Paitan dan Pitas. Bagi Orang Sungai yang tinggal di daerah Pitas, mereka menganut agama Islam manakala daerah-daerah lain seperti Kinabatangan Orang Sungai turut menganut agama-agama lain. Masyarakat Lotud (Suang Lotud) turut mendiami kawasan Pantai Barat Selatan negeri Sabah terutamanya Tuaran, Tamparuli, Telipok dan dan sedikit di Kota Belud (Tampasuk). Mereka hidup secara kolektif dengan mendiami rumah panjang yang mengumpulkan beberapa keluarga, iaitu antara 150 - 200 orang. Walau bagaimanapun, pada masa kini, rumah panjang jarang dilihat dalam etnik ini. Kebanyakannya telah mengalami pembangunan fizikal dan mental. Istilah Kadazan-Dusun ini wujud dari hasil penggabungan etnik Kadazan dan Dusun serta beberapa etnik kecil lain. Penggabungan ini adalah akibat pertelingkahan politik. Lagipun, perbezaan antara kaum Kadazan dan Dusun tidaklah begitu berbeza dan kasar.Beza antara bahasa Kadazan dan Dusun ialah seperti bahasa Malaysia dan bahasa Indonesia. Suku kaum yang membentuk Kadazandusun Kadazandusun terdiri daripada empat puluh suku kaum Dusun dan Kadazan. Bisaya Bonggi Bundu Dumpas Gana Garo Idaan Kedayan Kimaragang Kolobuan Kuijau Lingkabau Liwan Lobu Lotud Lundayeh Makiang Malapi Mangkaak Minokok Murut Ngabai Paitan Pingas Rumanau Rungus Sinobu Sinorupu Sonsogon Sukang Sungai Tatana Tangara Tidong Tindal Tobilung Tolinting Tombonuo Tuhawon Tutung Perayaan Pesta Kaamatan (Menuai) disambut oleh Kadazandusun sebagai meraikan tuaian baik, tetapi Pesta Kaamatan juga disambut oleh semua kaum lain Sabah. Pesta Kaamatan disambut sepanjang bulan Mei walaupun perayaan ini hanya pada 30 dan 31 Mei. Kemuncak perayaan Kaamatan adalah peraduan ratu cantik atau unduk ngadau, tarian tradisi, dan upucara kemuncak yang dijalankan oleh Bobohizan "ketua pendita" Pesta Kaamatan bagi kaum Kadazan juga dikenali sebagai 'Tadau Ka'amatan' dalam bahasa Kadazandusun. Kadazan percaya kepada makhluk halus dan dipercayai terdapat lima makhluk halus: Kinoringan(Ketua makluk halus & Pencipta), Rusod(semangat semua benda hidup kecuali manusia), Koududuwo (semangat manusia), Tombiruo (semangat orang yang telah meninggal), dan Rogon (semangat jahat). Menurut kepercayaan Kadazan, semangat padi merupakan Kinoingan (Kinorohingan dalam dialek Dusun) yang dikenali sebagai Bambaazon, disembah sebagai pencipta dan berkuasa sumber kepada kewujudan. Semangat padi Bambaazon dimuliakan pada pokok padi, beras, dan nasi. Ramai yang mempercayai bahawa "Tanpa padi, tiada kehidupan." Ketika pesta Kaamatan, penduduk Sabah mengenakan pakaian tradisi mereka dan bersuka-ria. Selain menari Sumazau dengan alat muzik tradisi, tapai (arak beras) dihidangkan sebagai minuman istimewa. Penduduk Sabah akan menyapa sesama mereka dengan ucapan 'Kopivosian Tadau Ka'amatan' atau 'Selamat Hari Menuai'.

YOU TOOK MY HEART AWAY

Staring at the moon so blue

Turning all my thoughts to you

I was without hopes or dreams

I tried to dull an inner scream but you

saw me through

Walking on a path of air

See your faces everywhere

As you melt this heart of stone

you take my hand to guide me home and now

I'm in love

[Chorus:] You took my heart away

when my whole world was gray

You gave me everything

and a little bit more

And when it's cold at night

and you sleep by my side

you become the meaning of my life

Living in a world so cold

you are there to warm my soul

You came to mend a broken heart

You gave my life a brand new start and now

I'm in love

Holding your hand

I won't fear tomorrow

Here were we stand

we'll never be alone


>