Khamis, 7 Julai 2011

DEKLARASI TORONGSOKO

Deklarasi Torongsoko ini memuatkan 22 perkara yang memberi kepentingan kepada bangsa Kimaragang:

1. Menubuhkan Almuni Kimaragang
2. Mendokumentasikan sejarah dan sastera rakyat Kimaragang
3. Membangunkan pangkalan data sosioekonomi Kimaragang
4. Mendokumentasikan dan mewartakan sejarah pemilikan tanah adat Kimaragang
5. Merangka blueprint pembangunan kepimpinan bukan konvensional dan konvensional Kimaragang dalam aspek kepimpinan, infrastruktur, dan pembangunan modal insan
6. Kajian ke atas sikap pasif pelajar bangsa Kimaragang di IPT dalam aspek kepimpinan.
7. Mengusulkan kepada kerajaan untuk mewujudkan pelabuhan Kastam di Kota Marudu
8. Membangunkan modul pembangunan awal (Sekolah Rendah/Menengah Rendah) kepimpinan bangsa Kimaragang
9. Menubuhkan Yayasan Pendidikan Kimaragang
10. Mengadakan konvensyen kepimpinan belia dan beliawanis Kimaragang
11. Menubuhkan Majlis Penasihat (think tank) Kimaragang dianggotai pemimpin veteran, pemimpin masyarakat dan agama
12. Meminta kerajaan mewujudkan Pusat Kebudayaan Kesenian dan Warisan Kimaragang
13. Mempromosikan landmark Kimaragang
14. Menjalinkan hubungan baik dengan pihak berkuasa untuk kepentingan sosioekonomi bangsa Kimaragang
15. Memberi sokongan padu kepada individu bangsa Kimaragang yang berpotensi menjadi pemimpin yang berwibawa
16. Mengenalpasti masalah, bakat dan potensi bangsa Kimaragang
17. Membudayakan sikap bersatupadu di kalangan bangsa kimaragang dalam menangani sebarang permasalahan
18. Mendorong ibubapa memberikan pendidikan tinggi kepada anak-anak Kimaragang
19. Meminta kerajaan menyegerakan kewujudan daerah Tandek
20. Menganjur seminar kecemerlangan pelajar Kimaragang
21. Menubuhkan Koperasi Kimaragang dan Persatuan Perniagaan Bumiputera Kimaragang
22. Menubuhkan kumpulan Briged Muda Kimaragang

DEKLARASI TORONGSOKO

Deklarasi Torongsoko ini memuatkan 22 perkara yang memberi kepentingan kepada bangsa Kimaragang:

1. Menubuhkan Almuni Kimaragang
2. Mendokumentasikan sejarah dan sastera rakyat Kimaragang
3. Membangunkan pangkalan data sosioekonomi Kimaragang
4. Mendokumentasikan dan mewartakan sejarah pemilikan tanah adat Kimaragang
5. Merangka blueprint pembangunan kepimpinan bukan konvensional dan konvensional Kimaragang dalam aspek kepimpinan, infrastruktur, dan pembangunan modal insan
6. Kajian ke atas sikap pasif pelajar bangsa Kimaragang di IPT dalam aspek kepimpinan.
7. Mengusulkan kepada kerajaan untuk mewujudkan pelabuhan Kastam di Kota Marudu
8. Membangunkan modul pembangunan awal (Sekolah Rendah/Menengah Rendah) kepimpinan bangsa Kimaragang
9. Menubuhkan Yayasan Pendidikan Kimaragang
10. Mengadakan konvensyen kepimpinan belia dan beliawanis Kimaragang
11. Menubuhkan Majlis Penasihat (think tank) Kimaragang dianggotai pemimpin veteran, pemimpin masyarakat dan agama
12. Meminta kerajaan mewujudkan Pusat Kebudayaan Kesenian dan Warisan Kimaragang
13. Mempromosikan landmark Kimaragang
14. Menjalinkan hubungan baik dengan pihak berkuasa untuk kepentingan sosioekonomi bangsa Kimaragang
15. Memberi sokongan padu kepada individu bangsa Kimaragang yang berpotensi menjadi pemimpin yang berwibawa
16. Mengenalpasti masalah, bakat dan potensi bangsa Kimaragang
17. Membudayakan sikap bersatupadu di kalangan bangsa kimaragang dalam menangani sebarang permasalahan
18. Mendorong ibubapa memberikan pendidikan tinggi kepada anak-anak Kimaragang
19. Meminta kerajaan menyegerakan kewujudan daerah Tandek
20. Menganjur seminar kecemerlangan pelajar Kimaragang
21. Menubuhkan Koperasi Kimaragang dan Persatuan Perniagaan Bumiputera Kimaragang
22. Menubuhkan kumpulan Briged Muda Kimaragang

>