Sabtu, 18 Jun 2011

AKU DAN DUNIA KERJA KU

1. TAJUK
Pengurusan Tugas Pembantu Pengurusan Murid Semasa Cuti Persekolahan

2. DESKRIPSI KOMPETENSI
Pembantu Pengurusan Murid ( PPM ) N17 bertanggungjawab untuk memastikan dan melaksanakan pengurusan pentadbiran, kewangan, inventori bahan dan peralatan di kelas semasa cuti persekolahan mengikut pekeliling-pekeliling perkhidmatan serta perintah am yang berkuatkuasa.

3. OBJEKTIF
Modul ini dihasilkan bertujuan untuk menyediakan satu garis panduan spesifikasi tugasan Pembantu Pengurusan Murid semasa cuti persekolahan :

3.1 Membantu mengurus pentadbiran kelas secara sistematik semasa
cuti persekolahan dengan cekap, mantap, berkualiti dan berkesan.
3.2 Membantu mengurus pengendalian pengurusan kewangan kelas
semasa cuti persekolahan dengan cekap, sistematik dan
berkesan bagi memastikan program pendidikan terlaksana
dengan jayanya.
3.3 Membantu menguruskan inventori kelas semasa cuti persekolahan
secara sistematik, berkesan dan memastikan peralatan di dalam dan di
luar bilik darjah sentiasa berada di dalam keadaan selamat serta
dapat mewujudkan suasana yang menyeronokkan bagi urusan
pengajaran dan pembelajaran.
3.4 Membantu mengurus kebersihan dan keceriaan di dalam dan di luar kelas semasa cuti persekolahan.

4. BIDANG TUGAS

CUTI PERTENGAHAN SEMESTER 1 DAN 2

4.1 PENGURUSAN KELAS
4.1.1 Membantu membersih peralatan pengajaran dan pembelajaran, kawasan
di dalam dan di luar kelas.

4.2 PROGRAM PRA
4.2.1 Membantu merancang dan melaksanakan program kelas seperti
lawatan, sambutan hari jadi, karnival prasekolah dan sebagainya.
4.2.2 Membantu menyediakan props dan kostum untuk aktiviti kelas
seperti sukan, karnival, majlis konvokesyen, hari potensi dan sebagainya.
4.2.3 Membantu menghubungi pihak agensi luar yang ada kaitan dengan
program pendidikan.
4.2.4 Membantu urusan surat-menyurat yang berkaitan dengan program pendidikan ( seperti surat jemputan, surat makluman dan sebagainya ).

4.3 PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
4.3.1 Mengemaskini peralatan seperti buku, lego, carta, kad imbasan atau
perkataan dan sebagainya.
4.3.2 Membaik pulih peralatan seperti buku, lego, carta, kad imbasan atau
perkataan dan sebagainya.

4.4 BAHAN BANTU MENGAJAR
4.4.1 Membantu membina bahan bantu mengajar yang sesuai dengan tema
pengajaran dan pembelajaran.
4.4.2 Membantu mengemaskini dan menyusun atur bahan dan peralatan pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas.
4.4.3 Membantu membuat klasifikasi bahan dan peralatan mengikut kesesuaian berasaskan pusat-pusat pembelajaran.
CUTI AKHIR TAHUN
4.5 PENGURUSAN KELAS
4.5.1 Menyediakan fail maklumat, folio dan hasil kerja murid.
4.5.2 Merekod data murid yang telah mendaftar.
4.5.3 Mengemaskini fail.
4.5.4 Melaksanakan urusan surat-menyurat berkaitan.
4.5.5 Merancang aktiviti atau program kelas.

4.6 BAHAN BANTU MENGAJAR
4.6.1 Menyediakan bahan bantu mengajar.
4.6.2 Mengemaskini bahan bantu mengajar.
4.6.3 Membaikpulih bahan bantu mengajar.
-Carta
-Buku
-Permainan
4.7 INVENTORI
4.7.1 Menerima dan merekod bahan atau peralatan yang dibekalkan.
4.7.2 Menyenarai bahan dan peralatan harta modal di kelas.
4.7.3 Menyedia dan membuat inventori peralatan di dalam kelas.
4.7.4 Merekod pembelian bahan dan peralatan di kelas.
4.7.5 Merekod daftar bekalan pejabat.
4.7.6 Merekod pergerakan harta modal.
4.7.7 Merekod dan melabel nombor pentadbiran stok.
4.7.8 Merekod dan melabel bahan atau peralatan yang diterima.
4.7.9 Merekod, mencatat dan melapor kerosakan peralatan di dalam dan luar
kelas.
4.7.10 Mengemaskini inventori.
4.7.11 Mengemaskini stok.
4.7.12 Mencadang dan mengurus proses hapus kira bagi bahan dan peralatan
yang telah tamat tempoh dan rosak.

4.8 KEWANGAN
4.8.1 Membantu merancang dan mengurus anggaran perbelanjaan bekalan makanan.
4.8.2 Membantu mengemaskini akaun ( peruntukan makanan dan bekalan ).
4.8.3 Membantu merekod sumbangan yang diterima.
4.8.4 Membantu pengurusan kutipan pembelian alatan keperluan murid
daripada ibubapa.

4.9 KECERIAAN
4.9.1 Membuat mural.
4.9.2 Kebersihan.
-Kawasan di dalam bilik darjah.
-kawasan di luar bilik darjah.
-Bilik air.
-Taman ( menanam bunga dan membersih taman ).
4.9.3 Membersih peralatan dapur seperti pinggang mangkuk.
4.9.4 Membersihkan kawasan di dalam dan di luar ( alatan, mainan, pondok, persekitaran ).
4.9.5 Membaikpulih dan menceriakan kelas dan persekitaran kelas.
4.9.6 Menyusun dan membantu mengemaskini pusat pembelajaran kelas.
4.9.7 Mengindahkan persekitaran di dalam dan di luar kelas ( tanam bunga, membuat landskap, penjagaan tanaman ).
5. CADANGAN LATIHAN / KURSUS
5.1 Kursus ICT
5.2 Kursus Penyediaan Makanan
5.3 Kursus Keselamatan Dan Kesihatan
5.4 Kursus Pendedahan Perkembangan Kanak-kanak
5.5 Kursus Pendedahan Pembinaan Bahan Bantu Mengajar
5.6 Kursus Intergriti Pembantu Pengasuh Murid
5.7 Kursus Inventori Dan Sistem Fail
5.8 Kursus Pengurusan Kewangan
5.9 Bengkel Pendedahan Pengajaran dan Pembelajaran dan Kurikulum
5.10 Kursus Induksi dan Ketatanegaraan
5.11 Kursus Kendiri
5.12 Kursus Seni dan Kebudayaan
6. PENUTUP
Semua perancangan yang dicadangkan di dalam modul ini adalah sebagai garis panduan kepada pembantu pengurusan murid untuk bersedia merancang dan melaksanakan tugas-tugas semasa cuti persekolahan.

Tiada ulasan:

AKU DAN DUNIA KERJA KU

1. TAJUK
Pengurusan Tugas Pembantu Pengurusan Murid Semasa Cuti Persekolahan

2. DESKRIPSI KOMPETENSI
Pembantu Pengurusan Murid ( PPM ) N17 bertanggungjawab untuk memastikan dan melaksanakan pengurusan pentadbiran, kewangan, inventori bahan dan peralatan di kelas semasa cuti persekolahan mengikut pekeliling-pekeliling perkhidmatan serta perintah am yang berkuatkuasa.

3. OBJEKTIF
Modul ini dihasilkan bertujuan untuk menyediakan satu garis panduan spesifikasi tugasan Pembantu Pengurusan Murid semasa cuti persekolahan :

3.1 Membantu mengurus pentadbiran kelas secara sistematik semasa
cuti persekolahan dengan cekap, mantap, berkualiti dan berkesan.
3.2 Membantu mengurus pengendalian pengurusan kewangan kelas
semasa cuti persekolahan dengan cekap, sistematik dan
berkesan bagi memastikan program pendidikan terlaksana
dengan jayanya.
3.3 Membantu menguruskan inventori kelas semasa cuti persekolahan
secara sistematik, berkesan dan memastikan peralatan di dalam dan di
luar bilik darjah sentiasa berada di dalam keadaan selamat serta
dapat mewujudkan suasana yang menyeronokkan bagi urusan
pengajaran dan pembelajaran.
3.4 Membantu mengurus kebersihan dan keceriaan di dalam dan di luar kelas semasa cuti persekolahan.

4. BIDANG TUGAS

CUTI PERTENGAHAN SEMESTER 1 DAN 2

4.1 PENGURUSAN KELAS
4.1.1 Membantu membersih peralatan pengajaran dan pembelajaran, kawasan
di dalam dan di luar kelas.

4.2 PROGRAM PRA
4.2.1 Membantu merancang dan melaksanakan program kelas seperti
lawatan, sambutan hari jadi, karnival prasekolah dan sebagainya.
4.2.2 Membantu menyediakan props dan kostum untuk aktiviti kelas
seperti sukan, karnival, majlis konvokesyen, hari potensi dan sebagainya.
4.2.3 Membantu menghubungi pihak agensi luar yang ada kaitan dengan
program pendidikan.
4.2.4 Membantu urusan surat-menyurat yang berkaitan dengan program pendidikan ( seperti surat jemputan, surat makluman dan sebagainya ).

4.3 PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
4.3.1 Mengemaskini peralatan seperti buku, lego, carta, kad imbasan atau
perkataan dan sebagainya.
4.3.2 Membaik pulih peralatan seperti buku, lego, carta, kad imbasan atau
perkataan dan sebagainya.

4.4 BAHAN BANTU MENGAJAR
4.4.1 Membantu membina bahan bantu mengajar yang sesuai dengan tema
pengajaran dan pembelajaran.
4.4.2 Membantu mengemaskini dan menyusun atur bahan dan peralatan pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas.
4.4.3 Membantu membuat klasifikasi bahan dan peralatan mengikut kesesuaian berasaskan pusat-pusat pembelajaran.
CUTI AKHIR TAHUN
4.5 PENGURUSAN KELAS
4.5.1 Menyediakan fail maklumat, folio dan hasil kerja murid.
4.5.2 Merekod data murid yang telah mendaftar.
4.5.3 Mengemaskini fail.
4.5.4 Melaksanakan urusan surat-menyurat berkaitan.
4.5.5 Merancang aktiviti atau program kelas.

4.6 BAHAN BANTU MENGAJAR
4.6.1 Menyediakan bahan bantu mengajar.
4.6.2 Mengemaskini bahan bantu mengajar.
4.6.3 Membaikpulih bahan bantu mengajar.
-Carta
-Buku
-Permainan
4.7 INVENTORI
4.7.1 Menerima dan merekod bahan atau peralatan yang dibekalkan.
4.7.2 Menyenarai bahan dan peralatan harta modal di kelas.
4.7.3 Menyedia dan membuat inventori peralatan di dalam kelas.
4.7.4 Merekod pembelian bahan dan peralatan di kelas.
4.7.5 Merekod daftar bekalan pejabat.
4.7.6 Merekod pergerakan harta modal.
4.7.7 Merekod dan melabel nombor pentadbiran stok.
4.7.8 Merekod dan melabel bahan atau peralatan yang diterima.
4.7.9 Merekod, mencatat dan melapor kerosakan peralatan di dalam dan luar
kelas.
4.7.10 Mengemaskini inventori.
4.7.11 Mengemaskini stok.
4.7.12 Mencadang dan mengurus proses hapus kira bagi bahan dan peralatan
yang telah tamat tempoh dan rosak.

4.8 KEWANGAN
4.8.1 Membantu merancang dan mengurus anggaran perbelanjaan bekalan makanan.
4.8.2 Membantu mengemaskini akaun ( peruntukan makanan dan bekalan ).
4.8.3 Membantu merekod sumbangan yang diterima.
4.8.4 Membantu pengurusan kutipan pembelian alatan keperluan murid
daripada ibubapa.

4.9 KECERIAAN
4.9.1 Membuat mural.
4.9.2 Kebersihan.
-Kawasan di dalam bilik darjah.
-kawasan di luar bilik darjah.
-Bilik air.
-Taman ( menanam bunga dan membersih taman ).
4.9.3 Membersih peralatan dapur seperti pinggang mangkuk.
4.9.4 Membersihkan kawasan di dalam dan di luar ( alatan, mainan, pondok, persekitaran ).
4.9.5 Membaikpulih dan menceriakan kelas dan persekitaran kelas.
4.9.6 Menyusun dan membantu mengemaskini pusat pembelajaran kelas.
4.9.7 Mengindahkan persekitaran di dalam dan di luar kelas ( tanam bunga, membuat landskap, penjagaan tanaman ).
5. CADANGAN LATIHAN / KURSUS
5.1 Kursus ICT
5.2 Kursus Penyediaan Makanan
5.3 Kursus Keselamatan Dan Kesihatan
5.4 Kursus Pendedahan Perkembangan Kanak-kanak
5.5 Kursus Pendedahan Pembinaan Bahan Bantu Mengajar
5.6 Kursus Intergriti Pembantu Pengasuh Murid
5.7 Kursus Inventori Dan Sistem Fail
5.8 Kursus Pengurusan Kewangan
5.9 Bengkel Pendedahan Pengajaran dan Pembelajaran dan Kurikulum
5.10 Kursus Induksi dan Ketatanegaraan
5.11 Kursus Kendiri
5.12 Kursus Seni dan Kebudayaan
6. PENUTUP
Semua perancangan yang dicadangkan di dalam modul ini adalah sebagai garis panduan kepada pembantu pengurusan murid untuk bersedia merancang dan melaksanakan tugas-tugas semasa cuti persekolahan.

>